شناسهٔ خبر: 45140727 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

با توجه به رضایت شاکی و فقدان سابقه مؤثر کیفری انجام شد

محکومیت سارق طلا به نوشتن ‌هزار بار از یک روایت

عامل سرقت ۱۵۶میلیون طلا پس از محاکمه در شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری دو مجتمع امام‌خمینی(ره) مشهد، با رأی قاضی مجید شرقی‌شهری و با توجه به رضایت شاکی پرونده، به جای تحمل حبس، به اجرای چند دستور جایگزین حبس محکوم شد.

صاحب‌خبر -

اعتراف‌های متهم پس از دستگیری

خانم سکینه... شکایتی را علیه متهم پرونده عرفان... دائر بر یک فقره سرقت طلاجات و وسایل دیگر طرح نموده که تحقیقات مقدماتی (در مرحله دادسرا) انجام و با توجه به کشف اموال از ید متهم پرونده و اقرار نامبرده به سرقت اموال مذکور، پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگستری مشهد ارسال و به این شعبه(۱۴۶) ارجاع شد که دادگاه وقت رسیدگی تعیین و شاکیه پرونده در جلسه دادرسی نسبت به موضوع اعلام رضایت نموده و از سوی دیگر متهم پرونده به اتهام خویش اقرار نموده و اعلام می‌دارد که از کرده خود پشیمان است.در رأی صادره آمده است: علیهذا دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مناسب را می‌نماید.

در خصوص اتهام آقای عرفان... ۲۳ساله، فاقد سابقه مؤثر کیفری، تحصیلات دیپلم، آزاد با صدور قرار قبولی وثیقه، دائر بر یک فقره سرقت تعزیری طلاجات و وسایل دیگر به ارزش ۱۵۶ میلیون تومان موضوع شکایت خانم سکینه...، دادگاه صرف‌نظر از اعلام رضایت شاکی خصوصی پرونده، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، شکایت اولیه شاکی خصوصی پرونده، کشف اموال(طلاجات و...) از ید متهم پرونده، اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم پرونده و اظهار ندامت نامبرده در مرحله دادسرا و دادگاه، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم می‌داند.

حبس و شلاق موقتاً تعلیق شد

همچنین مستنداً به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مصوب سال ۷۵ و تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ عنایت به بند (ح) ماده ۴۰ و مواد ۵۴، ۵۲، ۵۰، ۴۶، ۴۷ قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات) مصوب سال ۹۲ ،متهم پرونده را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می‌نماید.

۳ برخورد تربیتی با یک دزد

نظر به فقدان سابقه مؤثر کیفری متهم پرونده و پیش‌بینی اصلاح مرتکب در آینده، دادگاه مجازات نامبرده را به مدت سه سال تعلیق نموده و در مقابل متهم پرونده مکلف است پس از قطعیت رأی صادره در مرحله اول، در یک دوره کلاس‌های اخلاقی، تربیتی با هماهنگی واحد اجرای احکام کیفری زیرنظر سازمان و یا ارگان ذی‌مدخل در موضوع، در مدت حداکثر پنج ماه شرکت و گواهی آن را به اجرای احکام ارائه نماید.دوم، متهم مکلف است یک‌هزار نوبت با دستخط خود عبارت«حرمت مال مؤمن و مسلمان همانند احترام حرمت خون مسلمان است» را مرقوم و ظرف سه ماه به واحد اجرای‌احکام کیفری ارائه نماید.سوم، ۱۰۰نوبت از حکمت ۳۰۷ و ۵۷نهج‌البلاغه (هر یک علیحده) که حضرت علی(ع) فرموده‌اند:«قناعت ثروتی است پایان ناپذیر» و«آدم داغدار می‌خوابد، اما کسی که مالش غارت شده، نمی‌خوابد» را مرقوم و به واحد اجرای احکام کیفری آن هم به صورت جزوه‌ ارائه کرده تا ضم سابقه گردد. قاضی شرقی‌شهری در ادامه این رأی مرقوم داشت: قابل ذکر است؛ در صورت تخلف و عدم‌پیروی از دستورات دادگاه، برای نوبت اول یک الی دو سال به مدت تعلیق وی اضافه خواهد شد و در صورت تکرار و یا ارتکاب جرایم موضوع ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات) مصوب سال ۹۲ در ایام تعلیق، محکومیت تعلیقی نامبرده لغو و حکم تعلیقی وفق مقررات قانونی به مرحله اجرا درخواهد آمد. رأی صادره حضوری است و در مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی می‌باشد.

برچسب‌ها:

نظر شما