شناسهٔ خبر: 43484678 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: آی‌تی‌‌من | لینک خبر

سامانه جامع تجارت تا بهمن ماه کامل می‌شود

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در هفدهمین جلسه خود که با حضور رییس جمهور برگزار شد، مصوب کرد که سرویس ثبت سفارش و سرویس پروانه تا نهم آذر و سرویس پته تا نهم بهمن ماه پیاده سازی و مستقر شود.

صاحب‌خبر - آی‌تی‌من- متن مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به این شرح است: «شورای اجرایی فناوری اطلاعات در هفدهمین جلسه مورخ 1399/7/22 با هدف تسهیل تجارت و تعاملات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد یکپارچگی و بهبود فرایندهای تجاری موارد زیر را تصویب نمود و مقرر شد کارگروهی با مسوولیت دبیرشورای اجرایی و عضویت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و کلیه دستگاه های مسوول در این مصوبه تشکیل و به صورت هفتگی پیشرفت مصوبات زیر را بررسی و گزارش آن را تقدیم ریاست محترم جمهوری نماید. استعلام مجوزهای ترخیص یک اظهارنامه بر مبنای قانون صادرات و واردات و بخشنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسط سامانه جامع تجارت از سامانه ضوابط تجاری انجام می پذیرد. مقرر شد گمرک ساختار اطلاعاتی سامانه خود را به نحوی اصلاح نماید تا اطلاعات ارسالی از تشریفات گمرکی بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع تجارت و ساختار شناسه کالا باشد. در این خصوص گام های زیر توافق شد: الف - پیاده سازی و استقرار سرویس جدید ثبت سفارش سامانه جامع تجارت در سامانه گمرک (بر اساس ساختار شناسه کالا) توسط گمرک تا تاریخ 9/9/1399 ب- پیاده سازی و استقرار سرویس پروانه بر اساس شناسه کالا تا تاریخ 9/9/1399 ج - پیاده سازی و استقرار سرويس پته بر اساس شناسه کالا تا تاریخ 9/11/1399 د- بررسی و ارزیایی خروجی های سرویس پروانه و پته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک هفته بعد از تحویل از سوی گمرک. ه- پیاده سازی و استقرار سرویس اطلاعات بازرگان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تحویل به گمرک. 2- پیاده سازی و استقرار سرویس و فرایند مجوزهای ترخیص بر اساس سامانه ضوابط تجاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تا تاریخ 28/8/1399 3- مقرر شد تا زمان رسیدن به حالت بهینه تر تبادل اطلاعات مجوز ترخیص، نظر دستگاه مجوز دهنده بر اساس کل اطلاعات اظهار نامه اخذ و به گمرک ارسال شود. در حالت بهینه نظر دستگاه مجوز دهنده به ازای هر ردیف کالای ثبت سفارش شده به صورت مستقل اخذ شده و به گمرک ارسال می شود. فرآیند استقرار حالت بهینه اخذ نظر دستگاه به ازای هر ردیف کالا با رعایت شناسه کالا و طبقه بندی کد هماهنگ سیستم به صورت گام به گام با تائید کارگروه تعامل پذیری و حداکثر ظرف دو ماه پیاده سازی می شود تبصره – تا زمان تحقق حالت بهینه برای استعلامات دو سرویس (متد) ۱- تائید ۲- شرح (نظر دستگاه) مبنای عمل بوده، گمرک موظف است سرویس اعلام نظر دستگاه درباره اظهارنامه (مجوز ترخیص یک اظهارنامه) شامل اقلام داده ورودی شماره اظهار نامه شناسه ملی سازمان، امضای الکترونیک پیام سازمان مبدا، تائید و تاریخ اعتبار را تا تاریخ 9/8/1399 به روز رسانی کند 4- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سرویس بر خط ارسال تاریخ درخواست های تمدید او را به یک ثبت سفارش را پیاده سازی و تا تاریخ 9/9/1399 به گمرک ارائه نماید. 5- تکمیل و رفع نواقص قبلی و ارسال اطلاعات اظهار نامه، پروانه و بیجک حمل در روبه صادرات أموقت و قطعی) و تکمیل و ارسال اطلاعات اظهارنامه، پروانه و پته در رویه واردات آموقت و قلعی) و ترانزیت داخلی و خارجی در سرویس های ارائه شده به سامانه تجارت انجام شود. تبصره - تبادل اطلاعات مربوط به بیجک حمل در رویه صادرات پس از فراهم شدن اطلاعات توسط گمرک حداکثر تا تاریخ 9/9/1399 انجام می‌گیرد. 6- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سامانه پایش اطلاعات تجارت کشور را ذیل سامانه جامع تجارت و شامل اطلاعات ثبت سفارش، تأمین و تخصیص ارز، واردات، صادرات، ترانزیت و انبارها جهت ارائه دسترسی برخط به اطلاعات تجارت توسط مقامات کشوری پیاده سازی و تا تاریخ 9/9/1399 ارائه کند. 7- سامانه جامع تجارت اطلاعات ثبت سفارش به تامین ارز، تخصیص ارز، تولیدی ها و کیل مصرف (مواد اولیه به کار رفته در توليد محصولات صادراتی)، قبض انبار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر را به صورت اسلامی به گمرک ارایه نماید. تبصره- اطلاعات ارزی با تائید بانک مرکزی ارائه خواهد شد. 8- شرکت انبارهای عمومی موظف است نسبت به تبادل اطلاعات با سامانه جامع انبارها اقدام نموده و وب سرویس های مربوط به قبض انبار را حداکثر تا تاریخ 9/9/1399 پیاده سازی و در اختیار سامانه جامع انبارها قرار دهد. 9- سامانه جامع انبارها تنها مرجع ثبت اطلاعات انبارها بوده و ثبت نام در سایر سامانه ها غیر مجاز است. تبصره ۱- در خصوص سازمان های دارای انبارهای خاص شامل وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان بنادر و دریانوردی، دبیر خانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازمان غذا و دارو در صورت تبادل اطلاعات برخط با سامانه جامع انبارها ثبت انبار بلامانع است. تبصره ۲- اطلاعات مورد نیاز دستگاه های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات از طریق سامانه جامع انبارها در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می گیرد. 10- وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط در این مصوبه موظف اند جدول تبادل داده و اطلاعات و روش تبادل سرویس های فی مابین را تا تاریخ 1/8/1399 برای تصویب به کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ارائه نمایند. 11- به جهت رعایت مسوولیت های حقوقی، استناد پذیری و ضرورت نظارت های داخلی دستگاه های اجرایی، ارایه یا ورود اطلاعات تایید، رد و اعلام نظر در خصوص اقلام اطلاعاتی دریافت شده توسط کارکنان و مدیران یک دستگاه اجرایی در سامانه های دستگاه اجرایی دیگر مجاز نبوده و لازم است تبادل اطلاعات به صورت وب سرویس و ترجیحا با امضای الکترونیکی انجام گیرد. 12- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق سامانه جامع تجارت سرویس تطبيق شناسه کالا با طبقه بندی کند هماهنگ سیستم (H5) و سرویس نُسخ طبقه بندی کد هماهنگ سیستم (H5) را به صورت سرویس برخط و انتشاری ارائه کند. 13- دسترسی به اطلاعات ترخیص کالای اساسی موردنیاز وزارت جهاد کشاورزی با نظارت دبیرخانه شورا به صورت کامل و برخط از طریق سامانه جامع تجارت توسط گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود. 14- سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است اطلاعات انبارها و قبض انبار خود را از طریق سامانه جامع تجارت در اختیار کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط این مصوبه قرار دهد. 15- اطلاعات قبض انبارهای سازمان بنادر مستقیما در سامانه جامع انبارها ارسال و سامانه جامع تجارت بعد از پردازش موظف است این اطلاعات را از طریق مرکز تبادل اطلاعات تجارت (CIX) در اختیار گمرک قرار دهد و تنها قبض انبار استعلام شده از سامانه جامع تجارت جهت انجام رویه های گمرکی معتبر است تبصره 1- اجرای تبادل اطلاعات این بند پس از تصویب در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی امکان پذیر است. تبصره ۲- تبادل اطلاعات فعلی بین سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک تا زمان اجرایی شدن این بند مجاز است. تبصره ۳- اطلاعات کدهای سیستم هماهنگ (HS) کشاورزی این بند از طریق سامانه جامع انبارها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار می گیرد. 16- سازمان بنادر و دریانوردی موظف است دسترسی به اطلاعات میزان رسوب کالا در سیستم آمار و عملیات بندر را برای سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط به ویژه وزارت جهاد کشاورزی فراهم سازد. تبصره- پس از برقراری وب سرویس های برخط اطلاعات رسوب کالا با سامانه جامع تجارت، دسترسی دستگاه های اجرایی به اطلاعات مذکور تنها از طریق سامانه جامع تجارت فراهم شود 17- سازمان بنادر و دریانوردی موظف است حداکثر تا تاریخ 15/8/1399 انبارهای موجود در بنادر اعم از ملکی و غیر ملکی (اختصاصی) را جهت دریافت کد پستی مجزا به شرکت ملی پست اعلام نموده و شرکت ملی پست حداکثر در در روز کاری کد پستی و نشانی مکان محور(GNAF) این کارها را تخصیص داده و اعلام کند.»

نظر شما