شناسهٔ خبر: 42802448 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: بولتن‌نیوز | لینک خبر

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران، اول مهر

جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی ایران در روز سه شنبه اول مهر ۹۹ اعلام شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش بولتن نیوز، فهرست برنامه‌های مدرسه تلویزیونی شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن سیما به این شرح است:

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ حسابداری صنعتی پایه ١٠ رشته حسابداری شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ مبلمان مسکونی پایه١٢ رشته صنایع چوب شاخه فتی و خرفه‌ای

ساعت ٩ تا ٩:٣٠حسابداری اموال و انبار پایه١١ رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ متره و برآورد پایه١٢ رشته معماریشاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ سواد بصری پایه١٠ رشته فتوگرافیک پایه١٠ شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠فارسی و‌نگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و‌نگارش پایه دوم
ساعت١١:٣۵ تا١٢ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم
ساعت١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ علوم تجربی (فصل دوم) پایه هفتم
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ علوم تجربی (فصل دوم) پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶علوم تجربی (فصل اول) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۶

متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ٢ پایه١١- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٣ پایه١٢ دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴
ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها.
ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی ۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲تمامی رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلام
ساعت۱۵درس علوم و معارف قرآنی ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف قرآنی.
ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام ۳پایه ۱۲رشته علوم و معارف قرآنی
ساعت۱۶درس احکام ۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۶:۳۰درس پیام‌های ٱسمانی پایه هشتم متوسطه اول

نظر شما