شناسهٔ خبر: 42799414 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: پانا | لینک خبر

جدول دروس مدرسه تلویزیونی سه شنبه اول مهرماه اعلام شد

تهران (پانا) -جدول دروس مدرسه تلویزیونی سه شنبه اول مهرماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، قرآن و چهار اعلام شد.

صاحب‌خبر -

جدول دروس مدرسه تلویزیونی سه شنبه اول مهرماه به شرح زیر اعلام شد:

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ حسابداری صنعتی پایه ١٠ رشته حسابداری شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ مبلمان مسکونی پایه١٢ رشته صنایع چوب شاخه فتی و خرفه ای

ساعت ٩ تا ٩:٣٠حسابداری اموال و انبار پایه١١ رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ متره و برآورد پایه١٢ رشته معماریشاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ سواد بصری پایه١٠ رشته فتوگرافیک پایه١٠ شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠فارسی و‌نگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و‌نگارش پایه دوم
ساعت١١:٣۵ تا١٢ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم
ساعت١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ علوم تجربی ( فصل دوم ) پایه هفتم
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ علوم تجربی ( فصل دوم ) پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶علوم تجربی ( فصل اول ) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۶

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ٢ پایه١١- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٣ پایه١٢ دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه 4

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها .
ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی ۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲تمامی رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت۱۵درس علوم و معارف قرآنی ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف قرآنی.
ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام ۳پایه ۱۲رشته علوم و معارف قرآنی
ساعت۱۶درس احکام ۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۶:۳۰درس هدیه ٱسمانی پایه هشتم متوسطه اول

نظر شما