شناسهٔ خبر: 41063546 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: خبرنامه دانشجویان ایران | لینک خبر

طرح آمادگی آموزش عالی برای شرایط پسا کرونا اعلام شد

معاونت آموزشی وزارت علوم محورهای سازگاری و تغییرات مهم در آموزش عالی پس از کرونا را اعلام کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از مهر، محـورهای تمـرکز راهبــری آمـوزش یادگیـری در دانشـگاه ها و مؤسسه های آمـوزش عالی پس از وضعیت فوق العاده (پس از کرونا) از سوی معاونت آموزشی وزارت علوم اعلام شد.

ظهور ویروس کووید-۱۹ و همه گیری آن در آغاز سال ۲۰۲۰ و در ماههای پایانی سال ۱۳۹۸ موجب شد تا تغییرات اساسی در برنامه های آموزش عالی جهان و ایران پدید آید. این تغییرات گسترده و اثرگذار منجر به پیامدهای متعددی شد که تاکنون بررسی آنان به طور عمده با موضوع نحوه اداره و استمرار جریان آموزش در دانشگاهها همراه بوده است.

ورود به موضوع آموزش در دانشگاهها در جهان پس-از-کرونا به منظور تحقق هدف های مورد نظر معاونت آموز شی وزارت علوم مورد توجه قرار گرفته است که در زیر معرفی شده اند.

حتی اگر وضعیت عمومی کشور و به تبع آن وضعیت آموزش عالی به حالت عادی بازگردد، به این دلیل که ایران در میان ۱۰ کشور اول حادثه خیز جهان است تجربه همه گیری ویروس کووید-۱۹ بایستی به عنوان موضوع دایمی برای مطالعه و بحث و برر سی اندیشمندان آموزش عالی و مدیران دانشگاهی در زمینه نحوه راهبری فرایند پیچیده آموزش در وضعیت فوق العاده حفظ شود.

نظر شما