شناسهٔ خبر: 40482361 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: انتخاب | لینک خبر

تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛

یادداشت‌های محمد علی فروغی، چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۲۹۸ / مقصود اوانس‌خان این است که در عین این‌که در خدمت ایران بماند به امریکا برود به ماموریت برای ارامنه کار بکند

ناهار اوانس‌خان این‌جا بود و مسیو پرنی نبود. از کار‌ها صحبت می‌کردیم. شب من و میرزا حسین‌خان را به شام به مهمانخانه دعوت کرد. وقت آمدن یک جلد تاریخ ارامنه دومرگان به من تعارف کرد. مقصود اوانس‌خان این است که در عین این‌که در خدمت ایران بماند به امریکا برود به ماموریت برای ارامنه کار بکند و اجازه از دولت ایران می‌خواهد. مشاور در این باب به طهران تلگراف کرد.

صاحب‌خبر -
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

سرویس تاریخ انتخاب: صبح قدری کار کردم. چون مادام دوریان نوشته بود که مسیو گوردو می‌خواهد تو را ببیند و چهارشنبه ده و نیم در وزارت تجارت منتظر تو است رفتم. قدری بعد از ساعت ده و نیم رسیدم. به توسط دربان و کارت خبر دادم و در اطاق دربان ماندم. تا ساعت یازده و پنج دقیقه معطل شدم. اوقاتم تلخ شد و بیرون آمدم. دربان گفت: می‌روم ببینم. اعتنا نکردم. قدری هم به واسطه این بود که نمی‌دانستم چه کار دارد و شخص او راه هم درست نمی‌شناختم.

در مراجعت به کتابخانه اوژن بلن برای کتاب میرزاعباسقلی خان رفتم. نداشتند. ناهار اوانس‌خان این‌جا بود و مسیو پرنی نبود. از کار‌ها صحبت می‌کردیم. شب من و میرزا حسین‌خان را به شام به مهمانخانه دعوت کرد. خیلی صحبت می‌کرد و تقریبا در همان زمینه‌ها که خودمان می‌دانیم و عقیده داریم. وقت آمدن یک جلد تاریخ ارامنه دومرگان به من تعارف کرد. چون مهربانی بود با آن‌که کتاب را داشتم گرفتم و به میرزاحسین خان بخشیدم. مقصود اوانس‌خان این است که در عین این‌که در خدمت ایران بماند به امریکا برود به ماموریت برای ارامنه کار بکند و اجازه از دولت ایران می‌خواهد. مشاور در این باب به طهران تلگراف کرد.

منبع: یادداشت‌های روزانه محمدعلی فروغی، به کوشش محمدافشین وفایی و پژمان فیروزبخش، تهران: سخن، چاپ هفتم، ۱۳۹۸، ص ۱۳۹.

لینک کوتاه کپی لینک

نظر شما