شناسهٔ خبر: 40303592 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: طرفداری | لینک خبر

چرا ایرانیان مسلمان شدند و به آیین حق اسلام گرویدند؟

صاحب‌خبر -

در باور زرتشتی اهورمزدا در ابتدا آفرینش یک گاو آفرید ولی گاو مرد . پس اهورمزدا جهان سودمند را از روح آن گاو آفرید (منبع ابراهیم پور داود ؛ گاتها مهمترین بخش اوستا ص 117)

طبق اوستا هدف زرتشت از پندار و کردار و گفتار نیک رسیدن به گئوش اوروان است(سند:اوستا گاتها ،هات 28 بند یک ) 

اما گئوش اوروان یعنی چی ؟ 

کریستین بارتوموله اوستاشناس آلمانی : گئوش اوروان یعنی روان گاو ؛ 

گئوش در زبان اوستایی: گاو

اوروان: روح و روان

درباور زرتشتی کمال آدمیت در این است که به روح گاو مقدس برسد 

در نهایت زرین کوب میگوید: بسیاری از ایرانیان از همان آغاز کار دین مسلمانی را با شور و شوق پذیرفتند و دین تازه ای که اعراب مسلمام آوردند از آیین نیاکان خویش برتر می یافتند .

اینهم تصویری از سربازان مسلمانی که آیین حق را گسترش دادند

نظر شما