شناسهٔ خبر: 40283335 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: طرفداری | لینک خبر

خیانتهای رژیم منحوس و ملعون پهلوی به اسلام:

صاحب‌خبر -

راهسازی ریل کشی  فرودگاه

مدرسه سازی دانشگاه سازی

شهرسازی شهرداری شهربانی 

شناسنامه واکسن بهداشت

...

اینا فقط بخشهایی کوچک از عنادورزی پالانی با اسلام خصوصا شیعه بودن

 

نظر شما