شناسهٔ خبر: 34736948 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: آنا | لینک خبر

علی حدادی اصل

مهار آتش‌ در بازار تهران

بر اثر اتصالی برق در پشت بام بازار زرگرهای تهران، بخشی از این بازار ظهر امروز دچار حریق شد که با تلاش ماموران آتش‌نشانی آتش مهار و از سرایت آن به نقاط دیگر جلوگیری به عمل آمد.

صاحب‌خبر -

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

مهار آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران

نظر شما