شناسهٔ خبر: 33468599 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: خبرنامه دانشجویان ایران | لینک خبر

گفت و شنود؛ بشمار!

کیهان در گفت و شنود امروزش نوشت:

صاحب‌خبر -

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ گفت‌: مگه ترامپ آن‌همه ایران را تهدید نمی‌کرد که فلان می‌کنم و بهمان می‌کنم و اگر پای میز مذاکره نیایند هرچه دیدند از چشم خودشان دیده‌اند و …؟

گفتم‌: خب، آره! حالا مگه چی شده‌؟!

گفت‌: مرد حسابی، بعد از آن همه تهدید حالا نخست‌وزیر ژاپن را فرستاده از ایران التماس کند که پای میز مذاکره بیاید!

گفتم‌: یارو که خیلی قمپز در می‌کرد و زور بازویش را به رخ این و آن می‌کشید، وسط رجزخوانی متوجه شد که پهلوانی داره زیر چشمی نگاهش می‌کنه‌. برای اینکه خودشو از تک و تا نندازه گفت تا شماره ده می‌شمارم که بیای اینجا. پهلوان گفت اگر نیام چی‌؟ و یارو گفت دوباره از اول می‌شمارم‌!

نظر شما