شناسهٔ خبر: 31754624 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: اقتصاد مقاومتی | لینک خبر

بررسی نظریه پولی تولید (۸)

هدایت «خلق پول جدید» عامل رشد فعالیت‌های مولد

آنچه که در اقتصاد رو به رشد مهم است، خلق پول جدید و هدایت درست آن است. در کشورهایی که نظام بانکی با مشکلات ساختاری و عدم شفافیت و ضعف نظارتی بانک مرکزی روبروست، هدایت نقدینگی از سرمنشا خیلی راحت تر صورت می گیرد و اثرگذارتر است.

صاحب‌خبر -

مقاومتی نیوز/ یکی از نظریه هایی که نقش پول را خنثی نمی داند و آن را منشا تولید و رشد اقتصادی در نظر می گیرد، نظریه پولی تولید است. این نظریه تاکید بسیار زیادی بر مسئله خلق پول و هدایت اعتبار برای رونق و تولید دارد و برای اینکه فعالیت های مولد را تامین مالی کند تا بزرگ شود، از خلق پول جدید حمایت می کند.

حال سوال این است که آیا به جای اینکه خلق پول جدید برای تامین مالی کارآفرین صورت گیرد، نمی توان همین پول موجود در اقتصاد را برای تامین مالی استفاده نمود که جلوی رشد نقدینگی نیز گرفته شود؟

خلق پول جدید، مهمتر از هدایت پول موجود

بررسی ها نشان می دهد خلق پول جدید و هدایت آن بسیار ساده تر و عملیاتی تر از مدیریت نقدینگی و پول موجود است؛ زیرا در کشورهایی که در آن ها نظام بانکی با مشکلات ساختاری و عدم شفافیت و ضعف نظارتی بانک مرکزی روبه رو است، هدایت نقدینگی از سرمنشا خیلی راحت تر صورت می گیرد.

پول موجود چون دست شخص است، به دلیل نرخ بالای بهره بانکی و وجود بازارهای موازی، هدایت سخت تری دارد؛ هرچند شدنی است. اما پولی که تازه می خواهد خلق شود، اگر به صورت هدفمند صورت بگیرد، بسیار می تواند راهگشاتر باشد.

استفاده از پول موجود به مثابه خلق پول با نقدشوندگی کمتر

ثانیا باید گفت زمانی که از پول موجود برای تامین مالی پروژه ها استفاده می گردد، در واقع شخص دیگری از استفاده از پول موجود، محروم می شود و توان خرج کردن وی کاهش می یابد و همچنین از طرفی با توجه به تعریف پول، از آنجا که پول موجود در قالب یک سند بدهی انتقال خواهد یافت، لذا این خود یک نوع خلق پول جدید است؛ هر چند نقدشوندگی کمتری دارد. لذا در این صورت نیز خلق پول دارد صورت می گیرد.

خلق پول جدیدی که در دوره قبل اتفاق افتاده است

ثالثا اینکه وقتی تصمیم گرفته می شود که از پول موجود استفاده شود، این به منزله آن است که در دوره قبل پول مازادی عرضه گردیده که مصرف نداشته است و الان می خواهد مصرف شود، لذا این همان خلق پول جدید است که یا در دوره کنونی باید اتفاق بیفتد و یا اینکه در دوره قبل خلق پول مازاد صورت گرفته است و در این دوره استفاده می گردد. لذا این حالت در هر صورت بر خلق پول جدید صحه می گذارد.

هدایت «خلق پول» جدید عامل رشد فعالیت های مولد

رابعا حتی اگر بتوان از پول مازادِ دوره قبلی برای تولید دوره کنونی استفاده کرد، باید توجه داشت چون برای این پول موجود، مصرفی صورت گرفته است، لذا ناچارا برای تولید جدیدتر نیاز به پول جدید است. بنابراین همواره در اقتصادی که رو به رشد و پیشرفت است، حجم پول متناسب با شرایط اقتصادی باید رشد داشته باشد و به سمت فعالیت های مولد هدایت شود.

با توضیحاتی که داده شد، مشخص می گردد آنچه که در اقتصاد رو به رشد مهم است، خلق پول جدید است و نه پول موجود. از آنجا که موانعی برای هدایت پول موجود وجود دارد، همچون وجود بازارهای موازی و نرخ بالای بهره بانکی، و همچنین مصرفی که برای پول موجود چه در گذشته و چه در زمان حال صورت می گیرد، لذا خلق پول جدید و هدایت آن به بخش های مولد، می تواند نقش بسزایی در رشد و رونق اقتصادی داشته باشد.

انتهای پیام/ نظام مالی

نظر شما