شناسهٔ خبر: 28695361 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت | لینک خبر

تعیین دقیق محل قرارگیری ایمپلنت با استفاده از رادیوگرافی پانورامیک

قرار دادن صحیح ایمپلنت در ناحیه چانه، با توجه به وجود رشته های عصبی محدود میگردد.  شیوع اسیب به لب پایین بعد از گذاشتن ایمپلنت 7تا10درصد بیان شده است. در نتیجه تشخیص محل قرارگیری ایمپلنت بدون آسیب زدن به ریشه های عصبی اهمیت بسزایی دارد. در این مطالعه دقت تشخیصی رادیوگرافی ...

صاحب‌خبر - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تعیین دقیق محل قرارگیری ایمپلنت با استفاده از رادیوگرافی پانورامیک قرار دادن صحیح ایمپلنت در ناحیه چانه، با توجه به وجود رشته های عصبی محدود میگردد.  شیوع اسیب به لب پایین بعد از گذاشتن ایمپلنت 7تا10درصد بیان شده است. در نتیجه تشخیص محل قرارگیری ایمپلنت بدون آسیب زدن به ریشه های عصبی اهمیت بسزایی دارد. در این مطالعه دقت تشخیصی رادیوگرافی ساده (پانورامیک) در تشخیص محل قرارگیری ایمپلنت ارزیابی و نتیجه گرفته شد که این روش دقت تشخیصی مناسبی دارد. مشخصات طرح مرتبط:

نظر شما