شناسهٔ خبر: 28687018 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: صندوق ضمانت صادرات | لینک خبر

روند صدور بیمه نامه تضمین مطالبات بانک بابت اعتبارات اسنادی دیداری

صندوق ضمانت صادرات ایران

صاحب‌خبر - روند صدور بیمه نامه تضمین مطالبات بانک بابت اعتبارات اسنادی دیداری درخواست بیمه نامه از سوی بانک ابلاغ کننده ایرانی عتبار سنجی بانک گشاینده اعتبار اسنادی تهیه گزارش صدور بیمه نامه جهت تایید ارکان تصمیم گیری دریافت حق بیمه صدور بیمه نامه به نفع بانک ابلاغ کننده اعلام خسارت احتمالی به صندوق از سوی بانک ابلاغ کننده پرداخت خسارت به ذینفع بیمه نامه پس از طی شدن زمان انتظار واگذاری اسناد صادراتی به صندوق پیگیری صندوق جهت بازیافت خسارت تاریخ به روز رسانی:

نظر شما