شناسهٔ خبر: 28686834 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: سازمان مرکزی تعاون روستایی | لینک خبر

دفتر مطالعه، پایش و توسعه بازارهای داخلی

صاحب‌خبر - دفتر مطالعه، پایش و توسعه بازارهای داخلی   نام و نام خانوادگی:  علی خسروی      شرح وظایف:   •          راهبری، مدیریت ونظارت بر انجام مطالعات و پژوهش های کاربردی وتوسعه ای اقتصادی واجتماعی تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی •          راهبری، مدیریت ونظارت بر اجرای طرح‌های پژوهشی، کاربردی و توسعه‌ای بخش بازارداخلی تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی •           راهبری، مدیریت، سیاستگذاری ونظارت برانجام مطالعات وپژوهش های لجستیک، زیرساخت هاو تجاری سازی بازار محصولات کشاورزی (برندسازی و....) تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی •          راهبری، مدیریت، سیاستگذاری ونظارت برانجام مطالعات وپژوهش های اقتصاد منابع تولید و سیاست های حمایتی تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی •          راهبری، مدیریت ،سیاستگذاری ونظارت برانجام مطالعات وپژوهش های نظام های مدیریتی و بهره برداری کشاورزی •           راهبری، مدیریت، سیاستگذاری ونظارت برانجام مطالعات وپژوهش های پایش آمار و پردازش اطلاعات بازار محصولات تعاونی ها وتشکل های بخش کشاورزی •          راهبری، مدیریت، سیاستگذاری ونظارت برانجام مطالعات وپژوهش های سامانه بازار محصولات تعاونی ها وتشکل های بخش کشاورزی •           راهبری، مدیریت ،سیاستگذاری ونظارت برانجام مطالعات وپژوهش های مدیریت دانش و آینده پژوهی فعالیت ها ورویکردهای سازمان •           راهبری،مدیریت، سیاستگذاری ونظارت بر مطالعات شناخت بازار و عوامل حاکم بر آن و تهیه و ارائه طرح‌های لازم در جهت بهبود مناسبات بازار تعاونی ها وتشکل های بخش کشاورزی •          راهبری، مدیریت، سیاستگذاری ونظارت بر مطالعات زنجیره تولید، تامین و ارزش تعاونی ها وتشکل های بخش کشاورزی •          تدوین ضوابط فنی و استانداردهای بازارهای هدف تعاونی ها وتشکل های بخش کشاورزی •          پایش پیشران های در سطوح ملی و بین المللی موثر بر تشکل های فعال در حوزه های کشاورزی و روستایی •          جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های بازرگانی داخلی ،انتشار آمار و اطلاعات مورد نیاز تعاونی ها وتشکل های بخش کشاورزی •           ایجاد و اداره مرکز اسناد و اطلاعات علمی سازمان به منظور جمع‌آوری کتب و نشریات مورد نیاز برای انجام امور پژوهشی •          انجام نیازسنجی، شناسایی، جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده‌ها، آمار، اطلاعات و شاخص‌های بازار داخلی تعاونی ها وتشکل های بخش کشاورزی •          ایجاد و مدیریت پایگاه‌های داده‌ها و سامانه‌های تخصصی و سیستم‌های اطلاعاتی بازار محصولات کشاورزی تعاونی ها وتشکل های بخش کشاورزی •          مدیریت تحلیل و متناسب‌سازی آمار، اطلاعات و شاخص‌ها، همکاری جهت یکپارچه‌سازی و اعتبارسنجی آمار و اطلاعات حوزه بازارداخلی تعاونی ها وتشکل های بخش کشاورزی •          توسعه و گسترش تعاملات و ارتباطات با حوزه های حاکمیتی، فعالین بخش و مراکز علمی و دانشگاهی و بهره گیری از مجموعه ظرفیت‌های خبرگی و نخبگان علمی داخل وخارج ازکشور •          توسعه و نشر گزارش‌های تحلیلی و آماری، کتب و شاخص‌های مرجع و اطلاع رسانی و ارائه مشاوره های تخصصی به نهادهای ذیربط •          برگزاری همایش‌ها و سمینارهای استانی، ملی و بین المللی •           تشکیل اتاق‌های فکر، نشست های تخصصی و جلسات هم‌اندیشی به منظور پشتیبانی، تصمیم سازی و تصمیم‌گیری درسطح سازمان  

نظر شما