یک هزار و 413 بازدید کنترل کیفیت از مجاری عرضه منطقه خراسان شمالی به ثبت رسید

طی شش ماهه اول سال جاری تعداد یک هزار و 413 بازدید کنترل کیفیت از مجاری عرضه سطح منطقه خراسان شمالی توسط واحد مهندسی فرآورده ها(کنترل کیفیت مجاری عرضه) صورت پذیرفته است.

صاحب‌خبر - یک هزار و 413 بازدید کنترل کیفیت از مجاری عرضه منطقه خراسان شمالی به ثبت رسید (سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷) ۱۱:۰۱ طی شش ماهه اول سال جاری تعداد یک هزار و 413 بازدید کنترل کیفیت از مجاری عرضه سطح منطقه خراسان شمالی توسط واحد مهندسی فرآورده ها(کنترل کیفیت مجاری عرضه) صورت پذیرفته است. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان شمالی، مجتبی شکوری ، مدیر منطقه با اعلام خبرفوق گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت پذیرفته و به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان در امر کنترل و نظارت کیفیت انواع فرآورده های نفتی، به طور متوسط از هر جایگاه  در ماه بیش از 5 مرتبه بازدید کنترل کیفی صورت می پذیرد. در ادامه، محمود بیات رئیس مهندسی فرآورده های نفتی منطقه، گفت: با توجه به بازدید های مستمر ماهیانه کنترل کیفیت انواع فراورده های نفتی در مجاری عرضه و تطابق آن بافراورده های ارسالی از انبارهای نفت ، ارزیابی مطلوبی داشته و در مدت مشابه فوق هیچ گونه شکایتی نیز از طرف مصرف کنندگان در حوزه کیفیت فرآورده های نفتی اعلام نشده است.  

نظر شما