شناسهٔ خبر: 27464316 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: خبرگزاری صدا و سیما | لینک خبر

عملکرد سازمان ثبت اسناد در حوزه ثبت الکترونیک مالکیت های معنوی

از مجموع 139 هزار و 330 اظهارنامه به ثبت رسیده در اداره مالکیت معنوی، 73 درصد مربوط به اظهارنامه های علامت تجاری و 12 درصد اظهارنامه های طرح های صنعتی و 11 درصد اظهارنامه های اختراعات و 4درصد مربوط به اظهارنامه های ثبت علامت تجاری مادرید است.

صاحب‌خبر -
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ​ تفکیک عملکرد هر یک از این حوزه‌ها در سال ۹۶ به این شرح است:​

عملکرد مالکیت معنوی در بخش علایم

در سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۰۲ هزار و ۱۸ اظهارنامه علامت به صورت اینترنتی در سامانه ثبت الکترونیک مالکیت معنوی ثبت شد که نسبت به سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته است.
در این بازه زمانی تعداد ۲۸ هزار و ۹۲ علامت تجاری به ثبت رسیده که از رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است.
همچنین تعداد ۵ هزارو ۳۸۵ اظهارنامه الکترونیکی ثبت علامت مادرید نیز در این سامانه به ثبت رسیده است.
در یک ساله ۱۳۹۶ برای ۲۸ هزار و ۹۲ نفر از متقاضیان ثبت علامت پرونده ثبتی تشکیل گردیده که حدود ۹۳ درصد آن دارای تابعیت ایرانی و ۷ درصد دارای تابعیت غیر ایرانی هستند.
۸۷ درصد از متقاضیان ثبت علامت مرد، ۱۱ درصد زن و ۲ درصد زن و مرد به صورت مشترک متقاضی ثبت علامت هستند.

میانگین سن متقاضیان ثبت علامت ۴۱ سال است.

۴۹ درصد متقاضیان ثبت علامت شخص حقوقی، ۴۸ درصد شخص حقیقی و ۳ درصد شخص حقیقی و حقوقی به صورت مشترک متقاضی ثبت علامت هستند.

عملکرد مالکیت معنوی در بخش اختراعات

در سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۴ هزار و ۹۹۵ اظهارنامه اختراع به صورت اینترنتی در سامانه ثبت الکترونیک مالکیت معنوی ثبت گردید که نسبت به سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است در این بازه زمانی تعداد ۳ هزار و ۹۱۲ اختراع به ثبت رسیده که ۹ درصد رشد نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.
در یک ساله ۱۳۹۶ برای ۳ هزار و ۹۱۲ نفر از متقاضیان ثبت اختراعات پرونده ثبتی تشکیل شده است که حدود ۹۵ درصد آن دارای تابعیت ایرانی و ۵ درصد دارای تابعیت غیر ایرانی هستند.
۷۸ درصد از متقاضیان ثبت اختراعات مرد، ۹ درصد زن و ۱۳ درصد زن و مرد به صورت مشترک متقاضی ثبت اختراع هستند.

میانگین سن متقاضیان ثبت اختراعات ۳۵ سال است

۸۵ درصد متقاضیان ثبت اختراعات شخص حقیقی، ۱۱ درصد شخص حقوقی و ۴ درصد شخص حقیقی و حقوقی به صورت مشترک متقاضی ثبت اختراع هستند.

عملکرد مالکیت معنوی در بخش طرح‌های صنعتی

در سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۶ هزارو ۹۳۲ اظهارنامه طرح صنعتی به صورت اینترنتی در سامانه ثبت الکترونیک مالکیت معنوی ثبت گردید که نسبت به سال قبل ۳ درصد رشد داشته است در این بازه زمانی تعداد ۵ هزارو ۶۹۹ طرح صنعتی به ثبت رسیده که از رشد ۱ درصد نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است.

در یک ساله ۱۳۹۶ برای ۵ هزار و ۶۹۹ نفر از متقاضیان ثبت طرح‌های صنعتی پرونده ثبتی تشکیل گردیده است که حدود ۹۹ درصد آن دارای تابعیت ایرانی و ۱ درصد دارای تابعیت غیر ایرانی هستند.
۹۲ درصد از متقاضیان ثبت طرح‌های صنعتی مرد، ۵ درصد زن و ۳ درصد زن و مرد به صورت مشترک متقاضی ثبت طرح صنعتی هستند.

میانگین سن متقاضیان ثبت طرح‌های صنعتی ۴۱ سال است 

۷۴ درصد متقاضیان ثبت طرح‌های صنعتی شخص حقیقی، ۲۵ و نیم درصد شخص حقوقی و کمتر از یک درصد شخص حقیقی و حقوقی به صورت مشترک متقاضی ثبت طرح صنعتی هستند.
 
 
 

نظر شما