شناسهٔ خبر: 26655424 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه رسالت | لینک خبر

عراقچي: کنار گذاشتن دلار از معاملات ايران، عملياتي شود

صاحب‌خبر - معاون وزير خارجه نشست اخير کميسيون مشترک برجام را نمايش صريح انزواي آمريکا درعرصه بين الملل ارزيابي کرد.به گزارش خبرگزاري صداوسيما، سيدعباس عراقچي اظهار داشت : در اين جلسه برخي راهکارهاي عملياتي در حوزه بانکي و نفت مطرح شد که همه وزيران خارجه بر آن تاکيد داشتند، از جمله اين راهکارها ، کنارگذاشتن دلار از معاملات ايران و شرکاي اقتصادي خود است که بايد هرچه سريعتر تدقيق و عملياتي شود.وي در پاسخ به سوالي درباره دستاوردها و نتايج نشست اخير کميسيون مشترک برجام که در سطح وزيران خارجه در روز جمعه در وين برگزار شد، گفت: بيانيه پاياني نشست ، بيانيه اي قوي در بيان اراده اعضا به حفظ برجام و در تقابل آشکار با اراده آمريکا به نابودي اين توافق بود و نکات قابل توجهي در آن بود که بيانگر موفقيت جمهوري اسلامي در بيان و اعمال خواسته هاي خود است.رئيس تيم کارشناسي مذاکره کننده ايران و 4+1 در تشريح اين نکات به اعلام تعهد مجدد وزيران خارجه کشورهاي عضو برجام بر اجراي کامل و موثر اين توافق از جمله در حوزه رفع تحريم ها، اذعان به اين که رفع تحريم ها و برخورداري ايران از منافع اقتصادي حاصله، بخش کليدي و حياتي برجام است و استقبال از ادامه همکاري هاي صلح آميز هسته اي با ايران اشاره کرد.عراقچي گفت: از همه مهم تر تاکيد وزيران خارجه شرکت کننده در نشست بر «تعهد» خود در موضوعاتي همچون حفظ و ارتقاء روابط گسترده تر اقتصادي با ايران، حفظ و استمرار کانال‌هاي مؤثر مالي براي تعامل با ايران، تداوم صادرات نفت و ميعانات گازي، محصولات نفتي و پتروشيمي و تداوم روابط حمل و نقل زميني، هوايي، ريلي و دريايي -از جمله کشتيراني و بيمه- است. عراقچي اظهار داشت: وزيران خارجه کشورهاي عضو برجام در اين بيانيه اظهار تاسف عميق خود را نسبت به خروج آمريکا از برجام اعلام کردند و در يک مقابله آشکار با تحريم هاي يکجانبه آمريکا، تعهد کردند که براي اجراي موثر موضوعات فوق راه حل هاي عملي طراحي و حتي ديگر کشورها را نيز به اتخاد سياست ها و ايجاد سازوکارهاي مشابه در روابط اقتصادي خود با ايران تشويق کنند.معاون سياسي وزير امور خارجه افزود: بيانيه وزيران خارجه ايران و 1+4 به لحاظ سياسي يک بيانيه قوي در بيان اراده اعضا براي حفظ برجام است و آشکارا در مقابل اراده آمريکا براي نابودي برجام و اعمال مجدد تحريم ها بر ايران قرار دارد.عراقچي در عين حال تاکيد کرد: آن چه که براي جمهوري اسلامي اهميت دارد ترجمه اين عزم و اراده به راه حل هاي عملياتي است به گونه اي که منافع ايران در عمل و به صورت ملموس، در حوزه هاي مختلف اقتصادي به ويژه نفتي و بانکي تامين شود.وي گفت : البته برخي راهکارهاي عملياتي در حوزه عمليات بانکي و خريد نفت در جلسه وزرا ارائه شد که بايد هرچه سريعتر تدقيق و عملياتي شوند.کنارگذاشتن دلار از معاملات ايران و شرکاي اقتصادي خود از جمله اين راهکارها بود که همه وزراي خارجه شرکت کننده بر آن تاکيد داشتند.

نظر شما