شناسهٔ خبر: 25567464 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

احمد الهیاری بوزنجانی، فریبرز رحیم نیا، محمدعلی َانصاری، سعید مرتضوی

کشف عوامل شکل‌دهنده، ویژگی‌ها و مؤلفه‌های جهادی‌بودن منابع انسانی از منظر قرآن کریم

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت ویژگی‌ها و مؤلفه‌های جهادی‌بودن و عوامل شکل‌دهندۀ آن با جهت‌گیری نگرش‌ها و رفتارهای شغلی منابع انسانی بود.

صاحب‌خبر -

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت ویژگی‌ها و مؤلفه‌های جهادی‌بودن و عوامل شکل‌دهندۀ آن با جهت‌گیری نگرش‌ها و رفتارهای شغلی منابع انسانی بود. برای‌این‌منظور، با استفاده از "روش تحقیق موضوعی قرآن کریم" به بررسی مجموعه‌ای از آیات قرآنی مرتبط پرداخته شد و مفهوم جهادی‌بودن و عوامل مؤثر بر آن، از بطن آنها استخراج شد. یافته‌ها نشان داد، جهادی‌بودن، مفهومی است که ویژگی‌های آن در قالب مؤلفه‌هایی دوازده‌گانه و ابعادی چهارگانه‌ با عناوین آرمان‌خواهی، ایثارگری، جذب حداکثری و خردورزی انعکاس یافته است. افزون‌بر‌این، مشخص شد که ریشه‌های شکل‌گیری و تقویت این مفهوم در توکل، التزام عملی و ارزش‌محوری افراد نهفته است که دراین‌میان، توکل و یقین‌مندی افراد  ضمن تأثیرپذیرفتن از ارزش‌محوری آنها، در تعامل با یکدیگر موجب تقویت جهادی‌بودن آنها می‌شود. به‌عنوان یک نتیجه کلی، منابع انسانی جهادی عبارتند ازکارکنانی باانگیزه که در محیط کاری خود، منشأ اثر بوده و آرمان‌خواهانه و با تکیه‌بر تعقل و خردورزی، در راه تحقق اهدافی ارزشی، ایثارگرانه تلاش می‌کنند.

کلیدواژه‌ها: جهادی‌بودن؛ ایثارگری؛ آرمان‌خواهی؛ فرح‌بخشی؛ خردورزی

نویسندگان:

احمد الهیاری بوزنجانی: دکتری مدیریت منابع انسانی گروه اموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

 فریبرز رحیم نیا: استاد مدیریت گروه اموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران.

محمدعلی َانصاری: مفسر قران و شارح نهج البلاغه عضو گروه پژوهشی مدیریت اسلامی، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

 سعید مرتضوی: استاد مدیریت گروه اموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران.

فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی - دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 30، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما