شناسهٔ خبر: 25187450 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه جام جم | لینک خبر

یادداشت

ائتلاف‌های نظامی خودسرانه وجاهت قانونی ندارد

در دنیای امروز ائتلاف‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و دفاعی در بین کشورهایی که دارای اهداف و آرمان‌های مشخص هستند شکل می‌گیرد، اما متاسفانه در یکی دو دهه اخیر رفتارهایی در عرصه بین‌الملل بر این گونه ائتلاف‌ها تسلط یافته است که بدون مشروعیت قانونی از نظر نظام بین‌الملل، اقداماتی انجام و کشور مستقل دیگری مورد هدف قرار می‌گیرد، در این زمینه می‌توان به نمونه‌هایی از جمله ائتلاف‌های نظامی شکل گرفته علیه عراق، افغانستان و سوریه اشاره کرد که به صورت انجام برخی عملیات محدود از سوی برخی کشورها در قالب ائتلاف‌های دو یا چند گانه علیه برخی کشورها به بهانه‌های مختلف صورت می‌گیرد.

صاحب‌خبر -

این در حالی است که اینگونه ائتلافها جنبه قانونی نداشته و مشروعیت ندارد، چرا که وقتی کشوری منشور سازمان ملل را نقض کند قدر مسلم در سازمان ملل و بویژه شورای امنیت در مورد آن تعیین تکلیف خواهد شد نه آنکه برخی کشورها بهصورت خودسرانه به حمله نظامی علیه کشور دیگری اقدام کنند.

انجام چنین اقدامات خودسرانهای که صرفا در جهت منافع برخی کشورها انجام میشود، نهتنها موجب بیثباتی در این منطقه بلکه در سطح نظام بینالملل خواهد شد. چراکه هر کشور یا کشورهایی میتوانند تفسیر خاصی از قوانین، موضوعات حقوق بشری، تروریسم و... داشته باشند و اجماعی در این زمینه وجود ندارد. لذا انجام اینگونه اقدامات، خودسرانه محسوب شده و استحکام قانونی نخواهدداشت.

در ضمن با وجود انتقاداتی به منشور سازمان ملل و شورای امنیت در نهایت این شورا در مورد اینگونه موضوعات در سطح بینالملل تصمیمگیرنده خواهد بود لذا اقدامات خودسرانه در قالب تشکیل ائتلافهایی علیه کشور دیگر وجاهت قانونی ندارد و نمیتواند مبنایی برای برخی کشورها در جهت حمله علیه کشور دیگری قرار بگیرد، چرا که نظام حقوق بینالملل هم چنین حقی برای کشوری که در جهت منافع خود و به بهانههای واهی کشورهای ثالثی را مورد تجاوز قرار داده، حقوق مردم و اختیار قانونی دولتی را نادیده بگیرد؛ قائل نیست.

اقداماتی که اخیرا در سوریه توسط سه کشور انجام شد در مقابل پولی بود که آنها از عربستان برای انجام عملیات اخذ کرده بودند. در حالی که این عملیات از نظر نظامی هیچ گونه ارزشی نداشت و بیشتر مانور سیاسی قدرت بود تا عملیات نظامی؛ با وجود اینکه سه کشور وانمود به دستیابی به اهدافشان میکنند اما در واقعیت چنین موضوعی صحت ندارد. آنها از جبهه مقاومت واهمه دارند و قطعا این جبهه در آینده برای این کشورها هزینههایی ایجاد خواهد کرد.

اقدامات گستاخانه سه کشور در مورد سوریه به معنای راضی کردن بن سلمان در قبال پولهای پرداخت شده به آنها بود.

سه کشور میدانند که حمله آنها به سوریه بهانهای بیش نبوده و هیچ گونه پیشبردی در راهبرد آمریکا در منطقه شاهد نیستیم.

در مقابل تشکیل چنین ائتلافهای نظامی باید تاکید کرد راه حل بحرانهای منطقهای این است که کشورها از تجاوز و دخالتهایشان در امور داخلی کشورهای منطقه دست بردارند و به مردم این کشورها اجازه تصمیمگیری در امور داخلی خودشان را بدهند. چرا که اقدامات مداخله جویانه در امور کشورهایی از جمله عراق، افغانستان و یمن نتیجه مثبتی برای کشورهای مداخله گر نداشت و آنها امروز در باتلاق یمن و سوریه گرفتار شدهاند.

محمدصالح جوکار

معاون حقوقی پارلمانی سپاه

نظر شما