شناسهٔ خبر: 25186182 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه جام جم | لینک خبر

نگرانی از تداوم پرداخت حقوق‌های بی‌ضابطه

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: تعدادی از نمایندگان در حال تهیه طرح سوالی درباره عدم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران هستند.

صاحب‌خبر -

غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از عدم راهاندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران توسط دولت براساس تکلیف برنامه ششم توسعه، گفت: دولت باید برای خاتمه دادن به تمامی شائبهها، جوسازی و فضاسازیهای مسموم رسانههای خارجی و شیطنتهای برخی رسانههای داخلی موضوع حقوق و دریافتی را شفاف کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: راهاندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران توسط دولت تکلیف برنامه ششم توسعه است. باید مشخص شود آیا حقوق یا پاداشهای نجومی وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد برای چه پنهان میشود و اگر وجود ندارد باید باز پاسخ داده شود که چرا شفاف نمیشود.

وی با بیان اینکه تقاضای ما از دولت این بوده که حقوق و مزایای مقامات را شفاف کند، ادامه داد: پس از شفاف کردن حقوق مقامات و مدیران بسیاری از مسائل رفع میشود، چراکه حقوق هر فردی مشروع است یا خیر و نهادی باید پاسخگو و شفافکننده این موضوع باشد و مرجعی آن را تائید کند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه دولت در عدم راهاندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران تخطی کرده است، یادآور شد: این تخطی در درجه اول به ضرر خود دولتمردان است و این شائبه را ایجاد میکند که در بدنه دولت پرداختهایی صورت میگیرد که همه از آن بیاطلاع هستند.

وی افزود: تمام پرداختیها اعم از حقوق و مزایا باید به صورت شفاف در سامانه قرار بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: تعدادی از نمایندگان در حال تهیه طرح سوالی درباره عدم راهاندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران هستند که نمایندگان در این طرح سوال برخلاف طرح سوالهای قبلی اجماع دارند و همه عدم راهاندازی این سایت را تخطی میدانند.

در انتظار تصویب در هیات وزیران

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در نامهای به دبیر هیات دولت، خواستار بررسی آییننامه پیشنهادی سامانه ثبت حقوق و مزایا در هیات وزیران شد.

به گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، جمشید انصاری در این نامه با اشاره به موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح کرده است، جلسه کارگروه سامانه ثبت حقوق و مزایا در 16 فروردین با حضور نمایندگان دستگاههای عضو کارگروه برگزار و پس از بحث و تبادل نظر متن آییننامه اصلاح نهایی شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این نامه خواستار بررسی این آییننامه در جلسه هیات دولت با قید فوریت شد.

براساس یکی از بندهای پیشنهادی این آییننامه تمامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده 29 برنامه توسعه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موظفند، از ابتدای سال 1397 تمامی اقلام پرداختی شامل حقوق، فوقالعادهها، هزینهها، رفاهی، کارانه، پرداختهای غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر، غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و دیگر مزایا به هر یک از مقامات، کارکنان و مدیران و کسورات قانونی آنها را در سامانه ثبت کنند.

نظر شما