شناسهٔ خبر: 25160121 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه جام جم | لینک خبر

راپورت‌های میرزا ادریس‌

نه شاهی اومده نه شاهی رفته...

دیروز باران رحمت بی‌دریغ می‌بارید. هوا فوق‌النهایه مطبوع و دلخواه بود. خشایار را به حضور طلبیده فرمودیم اتول خبر کند به قصد زیارت حضرت عبدالعظیم. در راه هم از سید یعقوب مقادیری تخمه جابونی ابتیاع کرده که هنگام اتول سواری گاه سیر آفاق و انفس بیکار نباشیم. بعد ساعتی به در سرسرای سیدالکریم رسیدیم. زیارت کرده به روح اجداد مطهرش فاتحه فرستادیم. برگشتنا در گوشه‌ای از حرم بلبشویی بود. خشایار را براق کردیم برود سرسراغ کند ببیند چه خبر است.

صاحب‌خبر -

ساعتی بعد آمد، عارض شد: تصدقت گردم گویا به جهت توسعه صحن مطهر تعمیرات میکردهاند، ناخنک بیل مکانیکی خورده به صورت قبری و صورت قبر را چاک داده و جنازه هویدا گشته. در افواه است که جنازه به رسم اهالی مصر مومیایی بوده و از سالخوردگان جمع یکی گواه داده که جنازه پهلوی اول است .

فوقالنهایه متعجب گشته از درگاه ایزد منان عاقبت به خیری طلبیدیم. برگشتنا بوی کباب زیر دماغمان زد به یاد عهد شباب گفتیم کبابی تناول کنیم که ری است و کباب و ریحانش خاصه در بهار. کباب خورده به منزل مراجعت کردیم .

فی اثنا تعویض ملابس خشایار از اتاق خویش ندا داد اوه اوه اینجا رو ببین !

فرمودیم چه شده؟

عارض شد: تصدق همه سایتها و خبرگزاریها زدن که جنازه پهلوی اول بوده .

فرمودیم: چطور مقبره و اینها نداشت آن که ما دیدیم؟

گفت: فی سنوات الماضیه شیخ صادق خلخالی نامی گویا قاضی القضات بود امر به ویرانی کرده و تخریب شده است.

فرمودیم: حالا صاحب این چهار تکه استخوان هرکه بوده و هرچه بوده اینهمه بامبول و شامورتی بازی ندارد که برفرض جنازه پهلوی هم باشد! خب که چه ؟ برای شکم گرسنه خلایق نان و قاتق میشود؟ یعنی هیچ خبر در ممالک محروسه به جهت پوشش نبوده و نیست که کلهم جماعت ژورنالیست چند تکه استخوان را راپورت دهند؟

گفت: چه عرض کنم؟ و ادامه داد: حل شد تصدقت گردم گویا تولیت حرم جناب عبدالعظیم سلاما... علیه روشنگری فرمودهاند و اعلام داشتهاند بلی جنازهای کشف شد و مجدد به خاک سپرده شد و پهلوی نبوده است... .

گفتیم خب خدا را شکر! حالا همین را فردا عدهای پیراهن عثمان میکنند کهای ال و آی بل ... همینقدر هم که نگاشتهایم از بیغیرتیمان بود... فوقالنهایه خستهایم. باران بر جانمان خورده برویم یک آویشن و نبات بنوشیم بخسبیم سرما به جانمان ننشیند... زیاده فرمایش نداریم.

نظر شما