شناسهٔ خبر: 25046048 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

محمد لگنهاوزن، منصور نصیری

آیا خدا شخص است؟

یکی از مهم‏ترین مباحث دربارۀ خدا، بررسی شخص یا غیرشخص بودن خداست. دیدگاه رایج در میان مسیحیان این است که خدا شخص است

صاحب‌خبر -

چکیده

یکی از مهم‏ترین مباحث دربارۀ خدا، بررسی شخص یا غیرشخص بودن خداست. دیدگاه رایج در میان مسیحیان این است که خدا شخص است؛ و درست بر خلاف آن، مسلمانان، معمولاً معتقد به خدایی غیرشخصی هستند. به رغم اهمیتی که این تفاوت در بسیاری از مسائل الهیاتی دارد، بحث چندانی دربارۀ آن، به ویژه در جهان اسلام، صورت نگرفته است. در این مقاله، استدلال‏های معتقدان به شخص بودن خدا و مخالفان شخص بودن خدا را به صورت جداگانه طرح و بررسی کرده ‏ایم. هرچند که نمی‏توان استدلال‏های هیچ‌یک از طرفین را تام و کامل دانست، در مجموع با توجه به ارزیابیِ نهایی ‏ای که ارائه کرده ‏ایم، دیدگاه مربوط به غیرشخص بودن خدا را تقویت کرده ‏ایم و آن را معقول‏ تر و پذیرفتنی ‏تر از دیدگاه رقیب دانسته ‏ایم.

کلیدواژه‌ها: خدا؛ شخص؛ شخص‏وار؛ شخص بودن خدا؛ ذهن

نویسندگان:

محمد لگنهاوزن: استاد مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 منصور نصیری: استادیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی

دو فصلنامه جاویدان خرد - دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما