شناسهٔ خبر: 25045269 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه جام جم | لینک خبر

ضرورت بازنگری در مفاد قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه

یک کارشناس با تاکید بر ضرورت بازنگری قرارداد تعرفه ایران و ترکیه، گفت: محصول نهایی ایرانی مشمول کاهش تعرفه از سوی ترک‌ها نشدند.

صاحب‌خبر -

محمود دودانگه در گفتوگو با مهر گفت: ترکها از سالهای گذشته و در دولتهای قبل نیز تمایل بسیار زیادی برای انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی با ایران داشتند و برای تحقق این امر، فشارهای زیاد سیاسی و اقتصادی به ایران وارد کردند.

معاون پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به تبعات منفی انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه، دولتهای قبل حاضر به انعقاد این قرارداد با ترکیه نشدند.

وی تصریح کرد: با روی کارآمدن دولت یازدهم و در زمان تغییر مدیریتی در کشور، این قرارداد میان ایران و ترکیه منعقد شد؛ اما اکنون بررسی گزارشها و تحقیقات ما در سالهای گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت، این حقیقت را نشان داد که انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه، آن هم با شرایطی که طرف مقابل میخواست، به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.

به گفته دودانگه، بررسی آثار و نتایج قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه نشان میدهد که ترکها کالاهای ایرانی کامل و تولیدشده را مشمول تعرفه پایین نکردهاند و صرفا کالاهایی که نهایی نیستند و مواد اولیه بهشمار میروند، مشمول تعرفه پایین در بازار ترکیه شده است.

دودانگه گفت: اما در این قراردادی که میان ایران و ترکیه منعقد شده، بازار ایران را در تمامی کالاها و محصولاتی که دارای مزیت هستیم، به ترکیه واگذار کردیم.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: باید فهرست قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه بررسی و تغییر کند تا جایی که محمدرضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت معدن و تجارت و مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز خواستار تغییر این فهرست شدهاند.

وی افزود: هر چند ترکها از سالهای قبل بهدنبال انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی با ایران بودند اما کارشناسان و مسئولان در دولتهای قبل نسبت به عواقب انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه هشدار داده بودند؛ زیرا این قرارداد نهتنها کمکی به اقتصاد ایران نکرد بلکه به زیان تولید کشور نیز تمام شد.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از واگذاری بازار کشور به ترکها و صدور مجوز برای راه اندازی فروشگاههای زنجیرهای و مراکز فروش کالای ترکیهای در ایران عنوان کرد: هر چند از سالها قبل نسبت به تبعات انعقاد این قرارداد میان ایران و ترکیه هشدار داده شده بود اما باز هم شاهد انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه بودهایم که این امر موجب شد اقتصاد کشور با چالشهایی مواجه شود.

نظر شما