شناسهٔ خبر: 24651724 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه رسالت | لینک خبر

کدخدايي: معيارهاي تشخيص رجل سياسي نامزدهاي رياست جمهوري مشخص شد

صاحب‌خبر - سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينکه معيارهاي تشخيص رجل سياسي نامزدهاي رياست جمهوري مشخص شد، گفت: درباره بحث جنسيتي درموضوع رجال سياسي هنوزبحثي صورت نگرفته وپس ازآنکه به جمع‌بندي رسيديم اعلام مي‌کنيم.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عباسعلي کدخدايي درنشست خبري، درپاسخ به اينکه آيا وضعيت جنسيت در تعريف رجل سياسي مشخص شده است، گفت: در اين باره هنوز بحثي صورت نگرفته است وپس ازآنکه به جمع‌بندي رسيديم اعلام مي‌کنيم.کدخدايي درپاسخ به اينکه آيا ادعاي برخي مبني براينکه برخي ازروساي جمهوربراي دور دوم رياست جمهوري شرکت مي‌کنند، شوراي نگهبان آنها را بنابرمصلحت تأييد صلاحيت مي‌کند، اظهارکرد: شوراي نگهبان به مصالح عالي نظام توجه مي‌کند ودرنهايت درباره شرايط نامزدهاي رياست جمهوري درشوراي نگهبان رأي‌گيري مي‌شود؛ لذا براساس آن تصميم‌گيري مي‌کنيم واين روند کاملا قانوني است.وي با بيان اينکه وظيفه مجلس بيشتردرحوزه نظارت است، گفت: عمدتا قانون گذاري را درحوزه نظارت تعريف مي‌کنيم وخواهش مي‌کنيم که مجلس بيشتربه وظيفه نظارتي خود دقت کند، البته خوشبختانه اين موضوع آغازشده که جاي تقديردارد.کدخدايي درپاسخ به سوالي مبني براينکه آيا سن متناسب با رياست جمهوري درتعريف رجل سياسي قرارداده شده است، اظهارکرد: تعريف رجل سياسي ازسوي شوراي نگهبان متناسب با سياست انتخابات رياست جمهوري اعلام شده است وما جزئيات آن را برعهده مجلس قرار داده‌ايم.سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: سن متناسب با کانديداتوري نمايندگي مجلس چندين بارتاکنون تغييرداشته است، لذا شوراي نگهبان به مسائل قابل تغييرخيلي ورود نکرده وآن را برعهده مجلس قرارداده تا درقانون انتخابات تدوين کند.وي تأکيد کرد: تعريف رجل سياسي درحال حاضربه صورت نهايي ازسوي شوراي نگهبان اعلام شده يعني آنچه که درباره تعريف رجل سياسي درشورا به نتيجه رسيده را ما اکنون اعلام کرديم.کدخدايي همچنين درواکنش به اظهارات يکي ازنمايندگان مجلس درباره تأييد صلاحيت رئيس دولت اصلاحات در دور دوم رياست جمهوري که بنا برمصلحت بوده است، بيان کرد: ما معتقديم دوستاني که علاقمند به شوراي نگهبان ونظام هستند اگرمي‌خواهند حرفي بزنند ازسوي شوراي نگهبان نگويند بلکه تنها ازطرف خودشان اظهارنظرکنند.سخنگوي شوراي نگهبان تصريح کرد: الحمدلله شوراي نگهبان يک سخنگوي خوب و روابط عمومي خوب‌تري دارد که مي‌توانند صحبت کنند.وي همچنين درپاسخ به اينکه آيت الله جنتي درنشست خبرگان اعلام کرده هرکجا بودجه بيشتري هزينه شده اعلام شده تا اصلاح شود، آيا اين سخنان در حوزه شوراي نگهبان است؟ گفت: قطعا دبيرشوراي نگهبان چنين برداشتي را نداشته وتنها مي‌خواستند بگويند که هرکجا هزينه‌هاي اضافي وجود دارد که منطبق برقانون بودجه نيست، اعلام شده تا اصلاح شود نه آنکه شوراي نگهبان بخواهد به صورت مستقيم به اين موضوع ورود کند.کدخدايي درواکنش به اظهارنظريکي ازنمايندگان مجلس درباره اينکه شوراي نگهبان به دليل مصلحت سنجي درباره مصوبه معروف پارلمو اظهارنظرنمي‌کند، تصريح کرد: آيا تاکنون ما اعلام نظر کرده‌ايم که درآن مصلحت سنجي وجود داشته باشد؟ هنوز زمان بررسي شورا درباره اين مصوبه به پايان نرسيده است.سخنگوي شوراي نگهبان همچنين درپاسخ به سوالي درباره اينکه آيت الله جنتي درنشست خبرگان انتقادات تندي را نسبت به دولت داشته آيا تاکنون ايشان ورئيس جمهورديدارهايي را داشته‌اند خطاب به افزود: سوال ازشوراي نگهبان بايد مطرح شود ودوم آنکه خبرنگاربدون حب وبغض سوال خود را مطرح کرده نه آنکه تحليل کند.وي تأکيد کرد: مسئولان ملاقات‌هايي را با آيت الله جنتي دارند ونکاتي دراين ملاقات‌ها بيان مي‌شود، البته وزرا واعضاي دولت هرتوضيحي هم که داشته باشند براي رفع سوء تفاهم‌ها مي توانند مطرح کنند.کدخدايي درپاسخ به اينکه يکي ازنمايندگان درروزچهارشنبه کلمه "موزه لوور" را به اشتباه تلفظ کرد، افکار عمومي اشتباهات نمايندگان مجلس را از چشم شوراي نگهبان به دليل تأييد صلاحيت آنها مي‌بينند، گفت: آنچه ما براي سطح سواد در رجل سياسي تعريف کرده‌ايم معيارکانديداهاي رياست جمهوري است.سخنگوي شوراي نگهبان بيان کرد: قانون مدرک تحصيلي وکلاي ملت را کارشناسي ارشد تعيين کرده وما دراين مورد هم تابع وزارت علوم هستيم.

نظر شما