شناسهٔ خبر: 24601135 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

سید مصطفی محقق داماد، علی ساعت‌چی

ابعاد مفهومی وارانتی در حقوق قراردادها با رویکرد تطبیقی

در این پژوهش ضمن مطالعۀ مفهوم وارانتی در نظام حقوق کامن‌لا، به مطالعۀ ساختاری وارانتی و بررسی اوصاف و ماهیت حقوقی این تعهد و همچنین تفکیک آن از سایر مفاهیم مشابه پرداخته شده است.

صاحب‌خبر -

چکیده

وارانتی در خاستگاه اصلی خود، انگلیس، دارای مفهومی ابهام‌آلود بوده و در معانی مختلف به‌کار رفته است؛ درحالی که در حقوق ایالات متحدۀ امریکا یک تعهد تضمینی در خصوص مقابله با عیوب حقوقی و مادی کالا در قرارداد معرفی شده است که به صورت قانونی در هنگام بیع و به صِرف عرضۀ کالا ایجاد می‌شود. مفهوم اخیر از وارانتی به‌گونه‌ای است که در دنیای تجارت داخلی و بین‌المللی، چنین تعهدی به‌عنوان یکی از بندهای مهم قراردادی و یکی از مؤثرترین ابزارها برای مقابله با عیوب حقوقی و مادی کالا شمرده می‌‌شود؛ چراکه با وجود وارانتی، نه‌تنها عیوب (حقوقی و مادی) مربوط به زمان قرارداد تضمین می‌شود، بلکه چنین تعهدی ناظر به تضمین مالکیت و کیفیت کالا در آینده است. مسئله‌ای که در پژوهش حاضر با آن روبرو هستیم، این است که با وجود کاربرد این نهاد حقوقی در حوزۀ معاملات تجاری کالا، مالکیت فکری و نیز حوزۀ بیع مصرفی، هنگام قرار گرفتن در کنار سایر تعهدات همچون گارانتی، ابعاد مختلف مفهومی آن نیازمند تبیین بیشتر است. بنابراین در این پژوهش ضمن مطالعۀ مفهوم وارانتی در نظام حقوق کامن‌لا، به مطالعۀ ساختاری وارانتی و بررسی اوصاف و ماهیت حقوقی این تعهد و همچنین تفکیک آن از سایر مفاهیم مشابه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها: اظهارات قراردادی؛ تضمین کیفیت؛ تضمین مالکیت؛ گارانتی؛ وارانتی

نویسندگان:

سید مصطفی محقق داماد: استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

علی ساعت‌چی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران

مجله مطالعات حقوق تطبیقی - دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما