شناسهٔ خبر: 24257456 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

سیدحسن آذری، مهدی منتظرقائم

ظرفیت‌ها و چالش‌های ژانر گفتگوی تلویزیونی در سازمان صداوسیما

مقاله حاضر به مطالعه ظرفیت‌ها و چالش‌های گفتگوی تلویزیونی در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

صاحب‌خبر -

چکیده

ژانر گفتگوی تلویزیونی از ژانرهای با سابقه، رایج و مهم در رسانه تلویزیون به شمار می‌رود. این ژانر همانند هر ژانر تلویزیونی دارای ویژگی‌ها، انواع، عناصر مشخص و کارکردهای متعددی است که بهره‌برداری بهینه از آنها مستلزم شناخت جامع و دقیق ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود است. از این رو، مقاله حاضر به مطالعه ظرفیت‌ها و چالش‌های گفتگوی تلویزیونی در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. روش تحقیق به‌کار رفته، مطالعه موردی و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه بوده است. مصاحبه‌شوندگان، بیش از 40 نفر از مدیران، تهیه‌کنندگان و مجریانی بوده‌اند که به صورت هدفمند انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که مصاحبه‌شوندگان، ژانر گفتگوی تلویزیونی را دارای ظرفیت‌ها و مزیت‌های مختلفی چون هزینه تولید کم در مقایسه با تولیدات دیگر، مطلوب‌ترین ساختار برای بعضی از موضوعات و طبقات مخاطبان، ظرفیت تعامل مناسب و آسان با مخاطب و ... می‌دانند. وجود برخی دیدگاه‌های ناصحیح در خصوص این ژانر، پایین بودن برآوردها، کمبود امکانات فنی و ضعف در برنامه‌ریزی، مطالعه و طراحی برنامه‌ها از‌جمله چالش‌های اصلی تأثیرگذار بر گفتگوهای تلویزیونی هستند. این مقاله مهم‌ترین راهکار غلبه بر چالش‌های موجود را توجه صحیح به ویژگی‌ها، الزامات و مزیت‌های انواع گفتگوهای تلویزیونی و استفاده هدفمند از آنها می‌داند.

کلیدواژه‌ها: گفتگو؛ ژانر؛ گفتگوی تلویزیونی؛ ظرفیت؛ چالش

نویسندگان:

سیدحسن آذری: دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه تهران

مهدی منتظرقائم: دکترای پژوهش در رسانه‌های جمعی، استادیار دانشگاه تهران

فصلنامه پژوهش های ارتباطی - دوره 23، شماره 88، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما