شناسهٔ خبر: 24257432 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

احمد عربشاهی کریزی

بررسی عدالت در قرآن کریم در سه محور

هدف این پژوهش بررسی عدالت در قرآن کریم و ترسیم محورهای اصلی آن می‌باشد.

صاحب‌خبر -

چکیده

هدف این پژوهش بررسی عدالت در قرآن کریم و ترسیم محورهای اصلی آن می‌باشد. ابتدا جهت شروع بحث مفهوم عدالت از دیدگاه شریعت، فقیهان، اندیشمندان، حکما و فلاسفه مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بیان شده که عدالت در اسلام از سطوح مختلف سطح فردی، سطح نظام هستی، سطح خداوند، سطح تشریع و قانونگذاری و سطح اجتماعی برخوردار است. مطلق یا نسبی بودن عدالت طرح و بررسی شده است و بیان شده که اسلام عدالت را نسبی ندانسته است و آن‌ را مطلق می‌انگارد. زیرا نسبت عدالت با اساس خاتمیت و ابدیت دین بستگی دارد. در ادامه به اهمیت عدالت در اسلام پرداخته شده و دلایل آن ذکر شده است. سپس به طور خاص عدالت در قرآن مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: عدل؛ داد؛ قسط؛ انصاف؛ حق؛ اسلام

نویسنده:

احمد عربشاهی کریزی: عضو هیأت علمی گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران(استادیار).

فصلنامه مطالعات قرآنی - دوره 7، شماره 28، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

برچسب‌ها:

نظر شما