شناسهٔ خبر: 23550421 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

رضا همّتی، آمنه حاجیلری، شهناز اصلانی

دانشجویان دختر و تجربه فیسبوک

هدف اصلی این پژوهش، واکاوی انگیزه‌های دختران دانشجو از عضویت، نحوۀ نمایش خود، نحوۀ مدیریت حریم خصوصی و مزایا و معایب عضویت در این شبکۀ مجازی است.

صاحب‌خبر -

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، واکاوی انگیزه‌های دختران دانشجو از عضویت، نحوۀ نمایش خود، نحوۀ مدیریت حریم خصوصی و مزایا و معایب عضویت در این شبکۀ مجازی است. روش: این پژوهش به لحاظ روشی، وام‌دار پارادایم طبیعت‌گرایانه است و به صورت کیفی با انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختمند با 20 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان در مقطع کارشناسی ارشد صورت گرفته است. یافته‌ها: دانشجویان با انگیزه‌های مختلفی به خصوص انگیزۀ فراغت وارد فیسبوک می‌شوند، دوستانی که در فیسبوک با آن ها در ارتباط‌اند، پیوستاری از ناآشنایی تا شناخت کامل را در بر می‌گیرد. آنها راهبردهای مختلفی برای نمایش و ابراز خود به کار می‌گیرند و بر این باورند که استفاده از فیسبوک، پیامدهای کنشی، رفتاری و نگرشی مختلفی در بر دارد. در نهایت، آن ها مزایا و معایب مختلفی را برای استفاده از این رسانه قائلند. نتیجه‌گیری: تجربۀ فیسبوکی دختران، وضعیت ضد و نقیضی را نشان می‌دهد؛ به طوری که در عین داشتن پیامدهای مثبت و فرصت های مختلف، پیامدهای منفی دارد. در پایان پیشنهادهای سیاستی و پژوهشی برای شناخت بهتر و کاهش آسیب های ناشی از شبکه‌های اجتماعی مجازی ارائه شده است

کلیدواژه ها: شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ فیسبوک؛ حریم خصوصی؛ نمایش خود

نویسندگان:

رضا همّتی: دکترای جامعه‌شناسی؛ استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

آمنه حاجیلری: کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

 شهناز اصلانی: کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی - دوره 6، شماره 18، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما