شناسهٔ خبر: 23532320 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

پیمان نمامیان‎ ‎

مواجهه با فساد مالی در پرتو سیاست جنایی کنوانسیون مریدا با تأکید بر نقش ناجا

این تحقیق با رویکرد راهبردی و با بهره گیری از حقوق کیفری و بین المللی، درصدد است چالش های کلان در عرصه ملی و بین المللی، نسبت به اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد را شناسایی و مطرح نماید.

صاحب‌خبر -

چکیده مقاله:
فساد مالی امروزه تهدیدی اساسی برای جامعه جهانی و جوامع ملی است. کشورها بایستی سیاستی جدی و منسجم با توجه به اصول اساسی مورد اجماع در سطح جامعه بین المللی در برابر جرم سازمان یافته اتخاذ نمایند. روش تحقیق: این تحقیق با رویکرد راهبردی و با بهره گیری از حقوق کیفری و بین المللی، درصدد است چالش های کلان در عرصه ملی و بین المللی، نسبت به اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد را شناسایی و مطرح نماید. است. « توصیفی- تحلیلی » ، از این رو، روش تحقیق در مطالعات حاضر یافته ها: احساس و اظهار نگرانی جامعه بین المللی از جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نهادها و نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئله ای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوءاستفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصاً قدرت ها از سازوکارهای کنوانسیون، مسئله ای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت. این تحقیق بر آن است تا به ابعاد این معضلات بپردازد. نتیجه گیری: کنوانسیون مبارزه با فساد، نقش ویژه ای برای نظارت نهادهای ویژه مبارزه با فساد به ویژه ناجا و نیز گزارش های مردمی قائل شده است که با توجه به گستردگی واگذاری ها، و با برقراری حمایت حقوقی از گزارش دهندگان بر اساس کنوانسیون مزبور، ضمن تقویت نظارت بر واگذاری، با خطاها نیز برخورد قانونی، منسجم و صحیح انجام خواهد شد. شناخت مناسب وظایف، اختیارات و عملکرد و رابطه پلیس که با تعریف جرایم و تعیین اهداف و وظایف همراه است، روند مبارزه را سمت وسو داده و به متولیان فرصت بهره گیری از تمامی توان و ظرفیت ها را خواهد داد. در نتیجه تحقق اهداف و دستیابی به نتایج مطلوب میسور خواهد شد.

کلیدواژگان: فساد، فساد مالی، کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا، ناجا.

نویسنده:

پیمان نمامیان

فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس - شماره 22, دوره ششم، تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما