شناسهٔ خبر: 23532256 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

نبی امیدی ,حشمت اله عسگری ,محمدرضا امیدی ,اردشیر شیری

مقایسه دقت روش های هالت وینترز،آریما ،تعدیل نمایی و هوشمند در پیش بینی تصادفات

نتایج تحقیق نشان داد که الگوهای سری زمانی آریما بیشترین دقت پیش بینی را در میزان فوت شدگان بر اثر تصادفات را دارد.

صاحب‌خبر -

چکیده مقاله:
سالانه تعدادی زیادی از افراد در تصادف جان خود را از دست می دهند. در این تحقیق با استفاده از آمار فوت شدگان تصادفات جاده ای بین سال ها 1388 تا 1392 به مقایسه دقت روش های پیش بینی هالت وینترز ضربی و تجمعی،الگوهای سری زمانی آریما،تعدیل نمایی و روش هوشمند شبکه عصبی مصنوعی پرداخته شده است. شاخص انتخاب بهترین روش پیش بینی شاخص درصد میانگین خطا است. نتایج تحقیق نشان داد که الگوهای سری زمانی آریما بیشترین دقت پیش بینی را در میزان فوت شدگان بر اثر تصادفات را دارد. مقادیر پیش بینی شده برای سال ها 1393 و 1394 و 1395 نشان می دهد که تعداد فوت شدگان بر اثر تصادفات در کشور با شیب ملایم در حال کاهش است که می توان با آموزش و مدیریت صحیح این تعداد را با شیب بیشتری کاهش داد.

کلیدواژگان: تصادفات، آریما، تعدیل نمایی، هالت وینترز، شبکه عصبی مصنوعی.

نویسندگان:

نبی امیدی ,حشمت اله عسگری ,محمدرضا امیدی ,اردشیر شیری

فصلنامه راهور - شماره 30, دوره اول، تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما