شناسهٔ خبر: 23532151 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

افشین عبداللهی ,فرهاد شاهیده

علل و عوامل سخت‌گیری کیفری با تأکید بر امنیت‌گرایی

سخت‌گیری کیفری و بازگشت به کیفرهای شدید می‌تواند عوامل متعددی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل در این زمینه امنیت است.

صاحب‌خبر -

چکیده مقاله:
سخت‌گیری کیفری و بازگشت به کیفرهای شدید می‌تواند عوامل متعددی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل در این زمینه امنیت است. امنیت خواست انسان در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها بوده و در ذات و سرشت انسان نهادینه شده است. در این راستا، هر اقدام یا عملی که منافی امنیت و خدشه به آن باشد به‌سرعت با واکنش شدید دولت‌ها روبرو می‌شود. این امر به‌ویژه در چند دهه‌ی اخیر تحت تأثیر جرایم فنی، سازمانیافته و تروریستی تشدید شده است. بر این مبنا، در این مقاله سؤال اصلی این است که چه دلایل امنیتی می‌توان برای دولتها برشمرد تا به سمت رویکردهای سختگیرانه و شدید تمایل داشته باشند؟ به‌بیان‌دیگر، آیا صرف واژه امنیت برای این سختگیری کفایت می کند یا اینکه مؤلفه های امنیت باید مشخص باشند تا آزادی اشخاص مورد سوءاستفاده قرار نگیرد؟ در پاسخ با روش تحلیلی و کتابخانه ای بیان‌شده که امنیت می تواند از جنبه های مختلفی همچون امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی مطرح شود و در این راستا، امروزه جنبه های مختلف امنیت بیش‌ازپیش به دغدغه و بهانه‌ی اصلی دولت ها برای پیشگیری از جرایم خطرناک تبدیل شده است. به‌گونه‌ای که یکی از شعارهای بیشتر افراد و احزاب در تبلیغات انتخاباتی تأمین امنیت به‌عنوان یکی از وظایف اصلی است. این مقاله سعی دارد برخی از شاخصه های اصلی امنیت را در سه مبحث اجتماعی، اقتصادی و روانی بررسی کند. تأثیر این شاخصه ها به حدی است که قانون‌گذاران کشورها را ناگزیر به تصویب برخی قوانین کرده است.

کلیدواژگان: واژگان کلیدی: بازگشت به کیفر، علل امنیتی، علل اقتصادی، علل روانی

نویسندگان:

افشین عبداللهی ,فرهاد شاهیده

فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم - شماره 35, دوره 10، تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما