شناسهٔ خبر: 21886899 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: خبرآنلاین | لینک خبر

برجام و تکنیک نمدمالی ترامپ

بین الملل > دیپلماسی - علی‌اصغر محمدی

صاحب‌خبر -

مدتهاست كه توفيق نگارش در رسانه نصيبم نبود . عصر امروز با عزيزي از بزرگان اهل رسانه و سياست گفت و شنودي دوستانه داشتم. مي دانست كه از طرفداران برجام بوده ام و همچنان حفظش را در راستاي منافع كشور مي دانم؛ لذا تشويق كرد تا چند سطري در باب وضعيت كنوني قلمي كنم ...

١- پر واضح است كه شرايط دستيابي به يك امر در سياست با شرايط حفظ آن متفاوت است ؛ بديهي است نمي توان عليرغم تغيير شرايط همان متد سابق را به كار بست ؛ از يكسو بسياري از برگه هاي شما هزينه شده است و ديگر آنها را در اختيار نداريد و از سوي ديگر طرف مقابل شما تغيير كرده و اساسا با روش ديگري به صحنه امده است ... لذا نمي توان براي حفظ برجام بر شيوه گذشته باقي ماند.

٢- سوالي كه با بسياري از دوستان در ميان گذاشته ام ، اين است: اگر آمريكا يقين يابد كه در صورت خروج از برجام و عدم انجام تعهداتش ، شما همچنان دست بسته بدان پايبند خواهيد بود و تعهداتتان را عمل مي كنيد ، پس بر اساس منطق سياست در روابط بين الملل كه نه اخلاقي است و نه حقوقي ، چرا بايد به آن پايبند باشد و از ان خارج نشود ؟

به ديگر سخن در اين معامله شما جنس را تحويل داده ايد و طرف مقابل بهاي آن را نمي پردازد و يقين دارد شما قصد پس گرفتن جنس خود را نداريد ... پس چرا بايد در نپرداختن بها ترديد كند ؟

منتها طرف مقابل در اين ميانه ترجيح مي دهد به جاي اعلام فسخ معامله ما را " نمد مال كند " . در اين حالت كوچكترين آسيب حيثيتي نيز متوجه آن نخواهد شد ؛ كه البته اين حالت براي ما خطرناكتر است ؛

زيرا آمريكا با قرايت دقيق سخنان تصميم گيران اصلي نظام و نه مجريان ، نيك مي داند در صورت خروجش از برجام برنامه هسته اي ايران ديگر تحت كنترل نخواهد بود ...

٣- ساختار برجام به گونه اي شكل گرفت كه آمريكا و ايران دو طرف اصلي آن بودند . لذا فونداسيون و اسكلت بناي برحام از دو عنصر ايراني و آمريكايي شكل گرفته است .نقش اروپا و روسيه در آن شكلي بود و بيشتر به تزيين آن كمك كرد ؛ چين هم كه از اساس ساز ديگري مي نواخت و هيچگاه در اين اركستر نقش تعيين كننده بر عهده نگرفت. پس روشن است كه برجام بدون امريكا به بناي ويراني مي ماند كه ديگر شريك اصلي، يعني ايران بايد هزينه تخريب و خاك برداري را هم خود بر عهده گيرد.

٤- در چنين شرايطي تلاش براي تئوريزه كردن نرمش از اساس غلط است ، زيرا اساسا شدني نيست . نه اروپا قادر است جاي خالي امريكا در برجام را پر كند و نيازهاي اقتصادي ما را تامين كند و نه ما برجام بدون انجام كامل تعهدات امريكا را مي پذيريم . پس پر واضح است كه برجام پاره شده از سوي امريكا توسط ما خواهد سوخت .... سخن گفتن از ضرورت حفظ برجام بدون آمريكا شايد طرف مقابل را دچار خطاي محاسباتي كند . پس صادقانه اعلام كنيم: در صورت خروج امريكا از برجام ديگر برنامه اتمي ايران تحت كنترل نخواهد ماند ... و كالاي فروخته شده ولو با زيان و آسيب باز پس گرفته خواهد شد.

٥- در مورد روش نمد مال كردن كه به نظر من احتمال بيشتري دارد، بايد گفت وضعيت از اين هم پيچيده تر است كه در فرصتي ديگر بدان خواهيم پرداخت ؛ اما يكي از جلوه هاي نمد مال كردن ، قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در فهرست سازمان هاي تروريستي و يا تحريم آن است . از نظر بنده اين دو تفاوتي با يكديگر ندارند . مي دانيم در مباحث استراتژيك ، اساسا مباني حقوقي حرف جدي براي گفتن ندارند . نبرد كنوني ما و آمريكا يك نبرد استراتژيك است . پس بكوشيم تا نيازهاي يك نبرد استراتژيك را فراهم سازيم.

در اين راستا تفاهم و دستيابي به اتحاد ملي فارغ از صف بندي هاي داخلي امري ضروري بلكه حياتي است. سپاه ملک و دارايي همه ملت ايران است پس همه براي حفظ ان بايد به صحنه بيايند ؛ همانگونه كه رييس حمهور محترم ديروز شجاعانه و حكيمانه عمل كرد.

52311

نظر شما