شناسهٔ خبر: 21365736 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

مزرعه ایی به نام زاینده رود

ایرنا - اصفهان - رویش علف های هرز در بستر خشک زاینده رود تداعی گر روزهای بی پایان بی آبی برای این رودخانه است. این روزها رویش انواع گیاهان در گوشه و کنار زاینده رود خبر از خشکی طولانی می دهد که گویا پایانی برای آن وجود ندارد. *5 * 6

نظر شما