شناسهٔ خبر: 21358896 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فردا | لینک خبر

دولت احمدی نژاد بدترین دولت از زمان مشروطه بود!

شاید بتوان 10 جلد کتاب تحلیل درباره افت، عقبگرد و ضایعاتی که در نتیجه این هشت سال گریبان گیر ممکلت شد نوشت.

صاحب‌خبر -
سرویس سیاسی فردا: محمد جواد حجتی کرمانی در گفتگویی با سازندگی گفته است: هشت سال دوره آقای احمدی نژاد به نظر من بدترین دوران نه تنها جمهوری اسلامی بلکه بدترین دوران ایران بعد از مشروطیت بود. ضایعاتی که در این مدت متحمل شدیم بسیار شدید بود که شاید بتوان 10 جلد کتاب تحلیل درباره افت، عقبگرد و ضایعاتی که در نتیجه این هشت سال گریبان گیر ممکلت شد نوشت.

نظر شما