شناسهٔ خبر: 21356811 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

دبیرکمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی:

احزاب وضعیت خود را با شرایط مندرج در قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی تطبیق دهند

تهران - ایرنا - دبیر کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در اطلاعیه ای اعلام کرد: احزاب دارای مجوز فعالیت موظف هستند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند.

صاحب‌خبر -

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ متن کامل اطلاعیه دبیر کمیسیون ماده 10 فعالیت احزاب و گروه های سیاسی به شرح زیر است:
پیرو اطلاعیه قبلی اعلام می دارد مطابق ماده 22 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی 'احزاب دارای مجوز فعالیت موظف هستند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند. در صورت تایید اقدامات حزب از سوی کمیسیون احزاب پروانه فعالیت حزب تمدید می شود' و همچنین مطابق تبصره 3 ماده فوق الذکر' در طول مدت مزبور که احزاب وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق می کنند. فعالیت آنها قانونی بوده اما در صورت اعلام نظر قطعی کمیسیون مبنی بر عدم تحصیل شرایط مندرج در این قانون پروانه فعالیت این احزاب ملغی شده و هر گونه فعالیت حزبی آنها غیرقانونی است.
لذا مقتضی است برابر مفاد قانون احزاب و در موعد قانونی با هماهنگی دبیرخانه کمیسیون اقدامات ذیل را به عمل آورده و نتیجه را جهت رسیدگی کمیسیون احزاب به دبیرخانه کمیسیون ارسال کنند:
الف - برگزاری مجمع عمومی و اصلاح مرامنامه و اساسنامه مطابق الگوی تدوین شده با قانون احزاب
ب - شرایط اعضاء :
1- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه
2- داشتن تابعیت ایرانی
3- داشتن سن حداقل 18 سال تمام
4- عدم سوء پیشینه کیفری موثر
پ- شرایط صدور پروانه فعالیت
1) شرایط احزاب ملی:
1ـ ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی موسس با حضور حداقل سیصد نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از استان‌های کشور
2ـ ارائه اسناد تاسیس دفاتر رسمی حداقل در یک‌سوم از مراکز استان‌های کشور
3ـ عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده (18)قانون احزاب
2) شرایط احزاب استانی:
1ـ ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی مؤسس مطابق یکی از موارد زیر:
ـ با حضور حداقل 100 تن از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان با جمعیت تا یک و نیم میلیون نفر
ـ با حضور حداقل 150تن از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان با جمعیت تا سه میلیون نفر
ـ با حضور حداقل 200 تن از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان با جمعیت بیش از سه میلیون نفر
2ـ ارائه اسناد تاسیس دفاتر رسمی حداقل در یک‌سوم از شهرستان‌های استان
3ـ عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده (18) قانون احزاب
- عضویت در یک حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی‌تواند به صورت همزمان عضو موثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد.
ت) منابع مالی احزاب باید از طریق قانونی تامین و هزینه شود. کلیه درآمدها و منابع آن و مصارف و هزینه‌های حزب باید در دفاتر قانونی ثبت شود. کلیه احزاب سیاسی موظف هستند درآمدهای مالی و صورت هزینه‌های خود را سالانه پس از تصویب شورای مرکزی حزب در پایان هرسال شمسی به کمیسیون احزاب ارائه کنند.
محمدامین رضازاده
دبیرکمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی
سیام**1751
تنظیم: خسرو محمدی*انتشار:امیرکاردان راد

نظر شما