شناسهٔ خبر: 21356594 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

‌ جزئیات جدید پرونده قتل پدرخوانده

پس از انتشار گزارش پزشکی قانونی درباره علت مرگ پدرخوانده حمید صفت که اصابت جسم سخت را علت فوت اعلام کرده بود، این خواننده زیرزمینی روز گذشته از زندان به دادسرای امورجنایی منتقل شد و بار دیگر مورد تحقیق قرار گرفت.

صاحب‌خبر -
پس از انتشار گزارش پزشکی قانونی درباره علت مرگ پدرخوانده حمید صفت که اصابت جسم سخت را علت فوت اعلام کرده بود، این خواننده زیرزمینی روز گذشته از زندان به دادسرای امورجنایی منتقل شد و بار دیگر مورد تحقیق قرار گرفت. قاضی محمدشهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی به خبرنگار ما گفت تحقیقات درباره پرونده همچنان در جریان است.
به گزارش خبرنگار ما، صبح ديروز حميد صفت خواننده رپ زير‌زميني كه روز بيست و هشتم مردادماه امسال به اتهام قتل پدر‌خوانده‌اش بازداشت شده بود، براي ادامه بازجويي از زندان رجايي شهر كرج به دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد. متهم در بازجويي‌ها قبلي به درگيري با پدر خوانده‌اش اعتراف كرده بود كه سه روز قبل از فوت به خاطر اينكه هوشنگ مادرش را كتك زده بود با او درگير شده و او را با دست كتك زده است. حميد در همان نخستين بازجويي‌ها قبول كرده‌بود كه روز حادثه عصباني شده اما ضربه‌اي به سر پدرخوانده‌اش نزده و قتل را قبول ندارد. دو روز قبل پزشكي قانوني علت اصلي مرگ پدر خوانده حميد صفت را اصابت جسم سخت به آهيانه سمت راست و آسيب ديدن مغز اعلام كرد و بدين ترتيب صبح ديروز متهم پس از مشخص شدن علت اصلي مرگ، در حالي كه يكي از پسران مقتول به نام سهيل در جلسه حضور داشت در دادسراي امور جنايي مورد بازجويي قرار گرفت. سهيل در جلسه بازجويي براي متهم در خواست قصاص داد و از مادر حميد صفت هم به اتهام همدستي در فوت پدرش شكايت كرد.  سپس حميد صفت با انكار قتل پدر خوانده در دفاع از خود گفت: من درگيري با پدر خوانده‌ام را قبول دارم، اما در آن درگيري فقط دو ضربه با كف دست به گونه و بالا ابروي هوشنگ زدم و اصلاً ضربه‌اي به سرش حتي با دست نزدم و الان در حيرتم كه پزشكي قانوني علت اصلي مرگ را ضربه جسم سخت به سر هوشنگ اعلام كرده است. زمان درگيري مادرم بين من و پدر خوانده‌ام قرار داشت و مانع درگيري ما شد و حتي بعد از درگيري هوشنگ حالش خوب بود و وقتي ما خانه را ترك كرديم همسايه‌ها خانه ما بودند. لحظه حادثه متأسفانه من عصباني شدم و مقداري از لوازم خانه را به هم ريختم تا عصبانيتم فروكش كرد و بعد از آن دو ضربه فقط با كف دست زدم. وي افزود: طبق تحقيقات پليس هوشنگ قبل از فوتش در بيمارستان گفته بود كه با من درگير شده و من او را با دست كتك زده‌ام. او در تحقيقات اصلاً از جسم سخت حرفي نزده بود و اين گواهي مي‌دهد كه من اصلاً پدر خوانده‌ام را با جسم سخت نزده‌ام. حميد در ادامه مدعي شد كه احتمال مي‌دهد يكي از آشنايان پدرخوانده‌اش در اين حادثه فوت دست داشته باشد. وي گفت: يكي از آشناها كه مبلغ زيادي هم به پدر خوانده‌ام بدهكار است از روز اول حادثه آتش بيار معركه شده است. روز حادثه مادرم با همين مرد آشنا تماس گرفته بود كه او به دروغ گفته بود داخل اتوبان در حال رانندگي است، در صورتي كه همان لحظه يكي از همسايه‌ها تلفني به مادرم خبر داده بود كه مرد آشنا به خانه آنها آمده و با هوشنگ در حال حرف زدن است. از طرفي او به دوستان پدرم گفته بود كه من با مشت و لگد فك و صورت پدر خوانده‌ام را شكسته‌ام، در صورتي كه حرف‌هاي او طبق نظريه پزشكي قانوني دروغ است و من نمي‌دانم چرا اين مرد دروغ مي گويد. من احتمال مي‌دهم پدر خوانده‌ام هنگام وضو گرفتن تعادلش را از دست داده و سرش به جایي برخورده كرده يا اينكه اين مرد آشنا در اين حادثه دست داشته است.
 حميد در ادامه گفت: رابطه من و هوشنگ رابطه صميمي و پدري بود به طوريكه حتي يك نفر از دوستان صميمي‌ام خبر نداشتند كه هوشنگ پدر خوانده‌ام است و همه به خاطر رابطه صميمي ما فكر مي‌كردند، پدر واقعي من است.  مادر حميد هم در جلسه بازجويي گفت: روز حادثه من شاهد اصلي حادثه بودم. لحظه درگيري من بين پسر و شوهرم قرار داشتم و با قامت بلندي كه دارم، توانستم مانع درگيري آنها شوم. آن روز فقط حميد با دست دو ضربه به صورت شوهرم زد. وي ادامه داد: رابطه حميد و شوهرم خيلي خوب بود به طوريكه زمان درگيري از من خواست داد و فرياد نكنم و همسايه‌ها خبر‌دار نشوند، اما من همسايه‌ها را خبر دار كردم.  متهم پس از بازجويي به دستور قاضي سجاد منافي آذر، بازپرس شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران روانه زندان شد. متهم به زودي به دستور بازپرس صحنه حادثه را بازسازي مي‌كند.
قاضی محمدشهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی به خبرنگار ما گفت: یکی از  اولیای دم درخواست خود  را مبنی بر قصاص مطرح کرده اند و تحقیقات درباره پرونده همچنان در جریان است.

نظر شما