شناسهٔ خبر: 20819546 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

سید علی حقی، سیده سمیه حسینی

احاطه علمی انسان کامل از دید صدرا و نسفی

نوشتار حاضر کوششی در راستای فهم احاطه علمی انسان کامل از دید صدرا و نسفی است . نگارنده بر این باور است که احاطه علمی انسان کامل ، ارتباط مستقیمی با حقیقت علم و تهذیب نفس دارد .

صاحب‌خبر -

چکیده
نوشتار حاضر کوششی در راستای فهم احاطه علمی انسان کامل از دید صدرا و نسفی است . نگارنده بر این باور است که احاطه علمی انسان کامل ، ارتباط مستقیمی با حقیقت علم و تهذیب نفس دارد .
حقیقت علم در نظر صدرا و نسفی نوری از جانب حق‌تعالی است همچنین هر دو بر این نکته واقف‌اند که این نور براثر سیر و سلوک به دست می‌آید .بالاترین مرتبه این نور متعلق به انسان کامل است که به همه علوم احاطه دارد . بنا بر نظر نسفی هر چه ریاضت بیشتر شود احاطه علمی انسان بیشتر می‌گردد و اشیاء راکماهی می‌تواند ببیند .
صدرا و نسفی،رسیدن به بالاترین مرتبه علوم رافی نفسه دارای ارزش ندانستند بلکه علم رازمانی ارزشمند می‌دانند که توأم با عمل باشد . انسان کامل نه‌تنها بر علوم ظاهری بلکه با غیب نیز آشنایی دارد .
او غیب آسمان و زمین را می‌داند .بنابراین احاطه عملی انسان کامل آن است که وی بر تمامی علوم ظاهری و باطنی آشنایی و به درک حقیقت اشیاء رسد.

واژگان کلیدی:انسان کامل؛ احاطه علمی؛ صدرا؛ نسفی

نویسندگان:

سید علی حقی: دانشیار گروه فلسفه /دانشگاه فردوسی مشهد

 سیده سمیه حسینی: دانشجوی دکتری حکمت متعالیه /واحد بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول) 

فصلنامه حکمت معاصر - دوره 7، شماره 1، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما