شناسهٔ خبر: 20416220 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

علیرضا کوچکی، مهدی نصیری محلاتی، حامد منصور، روح الله مرادی

ارزیابی توسعه کشاورزی پایدار در ایران با استفاده از روش مزیت نسبی

در این مطالعه، به منظور ارزیابی پایداری کشاورزی در استان های مختلف کشور، از روش مزیت نسبی استفاده شد. به این منظور 5 شاخص که هر شاخص، خود از چندین سنجه تشکیل شده بود، برای هر استان در نظر گرفته شدند.

صاحب‌خبر -

چکیده مقاله:

پایداری کشاورزی علاوه بر در نظر گرفتن منابع و نظام های کشاورزی، مسائل زیست محیطی، اقتصادی-اجتماعی و وضعیت جوامع روستایی را نیز در بر می گیرد. پایداری یک مفهوم کیفی است و نمی توان آن‏را به‏ طور مستقیم اندازه گیری کرد، بنابراین باید شاخص ‏هایی مناسب انتخاب شوند که بتوانند مقدار و دوام پایداری یک نظام کشاورزی را تعیین کنند. در این مطالعه، به منظور ارزیابی پایداری کشاورزی در استان های مختلف کشور، از روش مزیت نسبی استفاده شد. به این منظور 5 شاخص که هر شاخص، خود از چندین سنجه تشکیل شده بود، برای هر استان در نظر گرفته شدند. این شاخص‏ ها عبارت‏اند از: منابع کشاورزی، پیشرفت کشاورزی، محیط زیست، وضعیت جوامع روستایی و آموزش. در مجموع، 60 سنجه برای ارزیابی پایداری کشاورزی مدنظر قرار گرفتند. استان های مختلف کشور در هر سنجه رتبه‎بندی شدند و در نهایت برای هر شاخص میزان پایداری محاسبه و پایداری کلی کشاورزی برای هر استان برآورد شد. داده‏ ها و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه سنجه ‏های مورد بررسی از منابع و سازمان های اطلاعاتی مختلف گرد آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که استان فارس از لحاظ شاخص‏ های پیشرفت کشاورزی و محیط زیست، استان خراسان رضوی از لحاظ شاخص‏های منابع کشاورزی و آموزش و استان مازندران از نظر شاخص وضعیت جوامع روستایی رتبه اول را در بین استان‏ های کشور دارند و از نظر تمام شاخص های مورد ارزیابی، استان قم کمترین رتبه را در سطح کشور دارد. استان‏ های فارس و خراسان‏ رضوی نیز دارای بیشترین پایداری کشاورزی و استان قم دارای کمترین پایداری کشاورزی بر اساس مجموع 5 شاخص در بین استان‏ های کشور‏ند. بعد از استان قم هم استان های کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، ایلام و سمنان کمترین پایداری کشاورزی را دارند. به‏ طور کلی، میزان پایداری کشاورزی برای استان‏های مختلف کشور تعیین و نقاط ضعف و قوت هر استان در پایداری کشاورزی مشخص گردید.

واژه‌های کلیدی: توسعه پایدار، مزیت نسبی، جوامع روستایی، محیط زیست

نویسندگان:

علیرضا کوچکی ، مهدی نصیری محلاتی ، حامد منصور ، روح الله مرادی

فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه - سال بیست و سوم، شماره 90، تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما