شناسهٔ خبر: 20416153 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: مشرق | لینک خبر

کدخدایی: کار در شورای نگهبان متوقف بر ساعت معین نیست

کدخدایی با اشاره به اینکه شورای نگهبان دو وظیفه نظارت تقنینی و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد خاطرنشان کرد: مذاکرات مجلس از طریق رادیو باید پخش شود و همه باید به تکلیف قانونی تبعیت کنند.

صاحب‌خبر -

به گزارش مشرق، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ۲۶ تیرماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی موضوع شورای نگهبان پاسداری از جمهوریت و اسلامیت پرداخت.

کار در شورای نگهبان متوقف بر ساعت معین نیست

عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی بر اینکه شرایط کاری در شورای نگهبان به چه صورت است گفت: کار در شورای نگهبان متوقف بر ساعت معین نیست زیرا کاربعضا حجمی نیست که الزاما از ساعت ۸ تا ۴ بعداز ظهر باشد لذا بخش های اداری مانند سایر ادارات عمل می کنند اما برای اعضای شورای نگهبان زمان مفهومی ندارد ،هر وقت مصوبه ای می آید دیگر نمی توان متوقف بر زمان بود.

وی با بیان اینکه در مورد مصوبات در فرصتی که قانون تعیین کرده باید اعلام نتیجه کرد و همه اعضا باید حضور فعال داشته باشند و وظیفه قانونی خودشان را بدون توجه به ساعت زمانی مرسوم انجام دهند اظهار داشت: شورای نگهبان وظایف مختلفی دارد ، تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که درچارچوب بحث های تقنینی لحاظ می شود.

کدخدایی با اشاره به اینکه شورای نگهبان دو وظیفه نظارت تقنینی و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد خاطرنشان کرد: مذاکرات مجلس از طریق رادیو باید پخش شود و همه باید به تکلیف قانونی تبعیت کنند اما شورای نگهبان تکلیف قانونی برای انتشار مذاکرات را ندارد، نفس انتشاار مذاکرات خوب است لذا در بحث مربوط به مصوبات این کار انجام می شود به طوری که متن مذاکرات را منتشر می کنیم.

بررسی صلاحیت افراد در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی قابل انتشار نیست

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه در بحث انتخابات قانونگذار ما را منع کرده است گفت: بررسی صلاحیت افراد در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی قابل انتشار نیست، قطعا در رابطه با مشروع مذاکرات مربوط به صلاحیت ها نمی توان آن را منتشر کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در شورا فقط ۱۲ نفر راجع به مسائل مهم تصمیم گیری می کنند گفت: در مجمع مشورتی در یک سالن افراد به دور هم نشسته و مذاکره می کنند، در سال ۷۹ به پیشنهاد مقام معظم رهبری یک سازمان برای بررسی دقیق تر و بیشتر مطالب به عنوان پیش مقدمه ای برای مصوبات در بعد حقوقی و فقهی در نظر گرفته شد ، مرکز تحقیقات شورای نگهبان در سال ۷۹ شکل گرفت به طوری که مجلس با حقوقدانان مصوبات را کارشناسی می کند و اگر لازم باشد از نمایندگان دولت و مجلس دعوت می شود تا مذاکرات مقدماتی انجام شود و نهایتا نظریه مشورتی برای اعضای شورای نگهبان ارسال می شود.

کدخدایی با بیان اینکه در قم زیر نظر یکی از فقهای شورای نگهبان مجمع فقهی داریم که از بعد فقهی موضوعات و مصوبات را بررسی ، رای گیری و در نهایت نظرشان را برای اعضا ارسال می کنند گفت: در روز بررسی مصوبه در صحن شورای نگهبان نظرات فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.

شورای نگهبان فارغ از بررسی سند ۲۰۳۰ بود

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه موضوعاتی که برای شورای نگهبان ارسال می شود یا در مجلس به تصویب می رسد و یا برای بررسی تقنینی به شورا می آید و یا برخی مصوبات هیات وزیران است گفت:سند ۲۰۳۰ به عنوان مصوبه مجلس مطرح نشد و یا اینکه در هیات وزیران به عنوان اساسنامه نبود، پس مصوبه ۲۰۳۰ مسیر قانونیش این نبود که به شورای نگهبان بیاید لذا شورای نگهبان فارغ از بررسی و نظر بود.

موافقت نامه پاریس در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت

وی با اشاره به اینکه موافقت نامه پاریس در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت افزود: در این رابطه از مجلس خواسته شد تا ابهامات را رفع شود و در نهایت شورای نگهبان اعلام نظر کند.

نظر شما