شناسهٔ خبر: 20416141 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

دکتر علیحسین صمدی، دکتر حسین مرزبان، سکینه اوجی مهر

تله انتظارات ناشی از اعمال سیاست‌های صلاحدیدی پولی با تأکید بر سلطه مالی در ایران

اقتصاد ایران در نرخ بهره ۱۲ درصد به تعادل می‌رسد. به عبارت دیگر، در مقادیر بهره کمتر از ۱۲ درصد، منفعت ایجاد تورم بیشتر از هزینه اختلال تورمی است.

صاحب‌خبر -

چکیده:  

مطالعه حاضر با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پایه خرد، به بررسی نحوه شکل‌گیری تله انتظارات ناشی از سیاست‌های صلاحدیدی پولی در شرایط سلطه مالی پرداخته است. نتایج حاصل از مقداردهی الگو نشان می‌دهد، نرخ بهره تعادلی در این شرایط حدوداً 2٫5 برابر نرخ بهره تعادلی به دست آمده با فرض سیاست پولی مستقل می‌باشد. این نتیجه نشان می‌دهد که تا چه میزان، بهره‌گیری از سیاست پولی صلاحدیدی با هدف تحقق بودجه دولت، می‌تواند نرخ بهره تعادلی و به تبع آن نرخ تورم تعادلی را افزایش داده و تله‌های تورمی پایدار در اقتصاد شکل گیرد. لازم به ذکر است که مقداردهی الگو با استفاده از داده‌های اقتصاد ایران نیز انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که اقتصاد ایران در نرخ بهره 12 درصد به تعادل می‌رسد. به عبارت دیگر، در مقادیر بهره کمتر از 12 درصد، منفعت ایجاد تورم بیشتر از هزینه اختلال تورمی است.

واژه‌های کلیدی: تله انتظارات، تعادل‌های چندگانه، تعادل مارکوف، سلطه مالی، ایران

نویسندگان:

دکتر علیحسین صمدی: دانشیار

 دکتر حسین مرزبان: دانشیار

 خانم سکینه اوجی مهر: دانشجوی دکتری

فصلنامه پژوهش های پولی – بانکی - سال نهم، شماره 28، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما