شناسهٔ خبر: 20416131 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

علیرضا گرشاسبی، صادق داداشی

مقایسه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم در زراعت ایران

در این مقاله، کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم آبی و دیم با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1379-88 و با بهره‌گیری از روش مرزی (بر مبنای فرم تبعی ترانسلوگ) در استان‌های مختلف با یکدیگر مقایسه شد.

صاحب‌خبر -

چکیده مقاله:

در این مقاله، کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم آبی و دیم با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1379-88 و با بهره‌گیری از روش مرزی (بر مبنای فرم تبعی ترانسلوگ) در استان‌های مختلف با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که ناکارایی فنی گندم‌کاران آبی و دیم در استان‌های کشور در این دوره به‌ترتیب معادل 21 و 35 درصد، ناکارایی تخصیصی آن‏ ها به‌ترتیب معادل 23 و 51 درصد و ناکارایی اقتصادی‎شان نیز به‌ترتیب 38 و 67 درصد بوده است. علاوه بر این، روند میانگین انواع کارایی گندم دیم و آبی کشور در این دوره زمانی کاهنده بوده است. تمام انواع کارایی در سال 1387 با کاهش روبه رو شده‌اند که این امر با کاهش سطح زیر کشت گندم ارتباط مستقیم دارد. براساس نتایج، انواع کارایی گندم آبی در قیاس با نوع دیم در سطوح بالاتری قرار دارد.

واژه‌های کلیدی: کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی، روش مرزی، گندم؛

نویسندگان:

 علیرضا گرشاسبی ، صادق داداشی

فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه - سال بیست و سوم، شماره 90، تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما