شناسهٔ خبر: 20412529 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه تفاهم | لینک خبر

دور پاياني ساماندهي غيرمجازها

حذف موسسات بزرگ غير مجاز با ورود چند بانک

صاحب‌خبر -
به دنبال وعده اخير رئيس کل بانک مرکزي براي ساماندهي کليه موسسات مالي طي دو تا سه ماه آينده، به زودي با مشارکت چند بانک فعاليت موسسات بزرگ در بازار غيرمتشکل پولي پايان خواهد يافت.به گزارش ايسنا، ساماندهي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز که بيش از دو دهه است که از شکل‌گيري و فعاليت قدرتمند آنها در بازار غيرمتشکل پولي مي‌گذرد، از سال‌هاي اخير با تصويب قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي و همچنين اختياراتي که برنامه ششم توسعه به بانک مرکزي تفويض کرد با شرايط متفاوتي پيش مي‌رود. اين در حالي است که در دو تا سه سال اخير تعدادي از موسسات بزرگ اعتباري از جمله ثامن‌الحجج، ميزان، مجموعه هشت تعاوني از جمله فرشتگان که تحت فعاليت موسسه کاسپين قرار گرفت، ساماندهي شده و فعاليت مستقل و خارج از چارچوب آنها در بازار پول پايان يافت. با اين حال اين ساماندهي هم چندان بي‌حاشيه نبود و با توجه به پيشينه‌اي که در آنها وجود داشت، باعث ايجاد مسايلي شد به طوري که حتي بعد از شکل‌گيري موسسه اعتباري کاسپين و قرار گرفتن هشت تعاوني غيرمجاز در مجموعه آن اکنون تعيين تکليف اين موسسه و سپرده گذاران تعاوني‌هاي آن از چالش‌هاي بانک مرکزي محسوب مي‌شود.
از سويي ديگر همچنان برخي موسسات اعتباري بزرگ با تعداد قابل توجهي سپرده‌گذار در حال فعاليت بودند که در ماه‌هاي اخير ساختار آنها فرو پاشيده و در حال حاضر  ساماندهي آنها نيز به يکي از مشکلات حوزه بانکي تبديل شده و اين روزها تجمعات سپرده‌گذاران موسساتي مانند کاسپين، آرمان و حتي ثامن جو و فضاي سختي را براي شبکه بانکي ايجاد کرده است. اما به دنبال اين جريان و با ورود دستگاه‌هاي قضايي و همچنين مجلس اخيرا سيف- رئيس کل بانک مرکزي- اعلام کرد که سعي مي‌کنند حداکثر تا سه ماه آينده کليه مشکلات مالي را برطرف کنند. در حالي حل و فصل مشکلات و معضلات موسسات مالي به شکل جدي‌تري در حال پيگيري است که آخرين اخبار دريافتي از اين حکايت دارد که ظاهرا در طرحي قرار بر اين شده تا چند موسسه بزرگ و فعال در بازار پول به زودي ساماندهي شده و مسئوليت و تعهدات آنها به چند بانک محول شود. بر اين اساس با اقدامات انجام شده، چند بانک مجاز و مورد تاييد بانک مرکزي درآينده اي نزديک مسئوليت امور مربوط به چند موسسه را بر عهده خواهند گرفت. واگذاري امور موسسات به بانک‌ها اتفاق جديدي در شبکه بانکي نيست و در دو سال گذشته موسسه غيرمجاز ميزان بعد از انحلال به طور کامل به بانک صادرات واگذار شد و اين بانک مسئوليت تعهدات و سپرده‌گذاران آن را بر عهده گرفت. در عين حال که در سال گذشته نيز بعد از ماجرايي که براي موسسه ثامن‌الحجج پيش آمد بانک مرکزي با انحلال اين موسسه اجراي تعهدات آن را از کانال بانک پارسيان پيش برد.

نظر شما