شناسهٔ خبر: 19472651 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

محمدرحیم عیوضی، عبدالمجید کرامت زاده، غلامرضا گودرزی، قدیر نظامی پور

الگوی لایه‌ای توسعه راهبرد مبتنی بر سناریوسازی در شرایط عدم قطعیت

پژوهش حاضر، گرچه ماهیت مقدماتی دارد، اما با این نیت به انجام رسیده است که کاری برای درک نظری و تصدیق درستی آموزه‌های مربوط به پیوند پایدار راهبرد و تصمیمات راهبردی با سناریو از طریق پژوهش درست و منطقی و لایه‌ای برای سازمان انجام دهد.

صاحب‌خبر -

چکیده

دیدگاه‌ها و نوشته‌های موجود در خصوص توسعه راهبردها با بهره‌گیری از سناریو‌‌سازی ، از سردرگمی‌های عمیق و شکافی جدی رنج می‌برد که این امر از کمبود تحقیق و توسعه نظری جامع و فقدان انسجام و توافق در خواستگاه‌های مختلف نظری در حوزه سناریو‌سازی ناشی می‌شود. این مقاله با پذیرش مزیت‌های عملیاتی روش‌شناسی‌های موجود، به استفاده از روش سناریو‌سازی در مسیری معرفتی‌تر‌، و جامع‌تر می‌پردازد و ضمن ساماندهی این ویژگی‌ها در  الگویی دو لایه‌ای،  به  پیوستگی ابعاد  نظری  و الزامات بنیادین سناریو‌سازی‌‌، به همراه گام‌های عملی‌تر و شناخته شده‌تر آن، توجه داشته و این مهم را به انجام می‌رساند. در  این الگوی دو لایه‌ای‌، علت کاوی‌های اثبات‌گرایانه‌ی مرسوم در لایه‌ی اول‌، با معنا کاوی‌های  پساساختارگرا در لایه‌ی دوم ترکیب می‌شود و ادعا دارد که با تلاشی نمادین و پیوسته، کمک می‌کند تا سازمان در شرایط عدم قطعیت، به کشف یا ساخت معانی و حقایق منظم از موضوع‌، نزدیک‌تر شود. این پژوهش، از روش و تکنیک دابین، بهره برده است و بر اساس این روش‌شناسی با شیوه‌ی استنادی تولید الگو را به انجام می‌رساند و همچنین پیشنهاداتی برای تایید و اثبات جنبه‌های مختلف و بلندمدت  الگو ارایه می‌دهد‌. پژوهش حاضر، گرچه ماهیت مقدماتی دارد، اما با این نیت به انجام رسیده است که کاری برای درک نظری و تصدیق درستی آموزه‌های مربوط به پیوند پایدار راهبرد و تصمیمات راهبردی با سناریو از طریق پژوهش درست و منطقی و لایه‌ای برای سازمان انجام دهد.

کلیدواژه ها: سناریوسازی؛ الگو؛ الگوی لایه ­ای؛ راهبرد­؛ یادگیری؛ داستان؛ سوگیری؛ معنی­ سازی

نویسندگان:

محمدرحیم عیوضی: استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره)

 عبدالمجید کرامت زاده: دانشجوی دکترای آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی( ره)

غلامرضا گودرزی: دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

 قدیر نظامی پور: استادیار وعضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

فصلنامه بهبود مدیریت - دوره 10، شماره 33، پاییز 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما