شناسهٔ خبر: 17333538 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: خبرآنلاین | لینک خبر

برنامه ششم توسعه برای تقویت بنیه دفاعی کشور و سپاه چه چشم‌اندازی را دنبال می‌کند؟

سیاست > مجلس - نمایندگان مردم در خانه ملت امروز ماده 121 گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه ششم توسعه را مصوب کردند و طی آن برای تقویت بنیه دفاعی کشور برنامه ریزی کردند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرآنلاین،‌ متن ماده 121 مصوبه مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه به شرح زیر است:


الف- دولت مكلف است در اجراي بند 52 سياست هاي كلي برنامه و به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه اي و تأمين منافع و امنيت ملي، حداقل پنج درصد از منابع بودجه عمومي به‌استثناي واگذاري دارايي‌هاي مالي، درآمد هزينه دستگاهها، و درآمدهاي اختصاصي را به‌عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد.
ب- دولت موظف است پشتيباني هاي لازم را به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه‌اي و تامين منافع و امنيت ملي، با انجام اقدامات اساسي زير بعمل آورد:
1- تحكيم و تقويت بنيه دفاعي كشور با پشتيباني از:
1-1- توسعه و افزايش توان توليدي موشكي
1-2- توسعه و تقويت توان پدافند هوايي در سطوح مختلف برد كوتاه، متوسط و بلند
1-3- توسعه و به روز رساني شبكه هاي ارتباطي امن و پايدار و تعامل پذير و برخوردار از فناوريهاي مناسب با هدف استقرار كامل سامانه فرماندهي و كنترل
1-4- هوشمند و متحرك‌سازي برخی سامانه های تسليحاتي متناسب با تهديدات
1-5- توسعه و تقويت جنگ الكترونيك و دفاع سايبري
1-6- تحقيق، طراحي و توليد اقلام مورد نياز براي مواجهه و تقابل با گروههاي مسلح تروريستي
1-7- توسعه و تقويت توان ناوگان هوايي در حوزه هاي مختلف آفندي، پدافندي و پشتيباني رزمي با اتكا به سامانه‌هاي پيشرفته هواپيمايي، بالگردي و پهپادي
1-8- توسعه و بازسازي صنايع هوايي دفاعي براي پشتيباني از ناوگان هوايي نيروهاي مسلح (اعم از هواپيما، بالگرد و تسليح آنها)
1-9- توسعه و به روز رساني توانمندي توليد پهپادها و تسليح آنها
1-10- نوسازي سامانه هاي ناوبري و كمك ناوبري و نظارتي ويژه نظامي هواپيماهاي نيروهاي مسلح
1-11- توسعه ناوگان نيروي دريايي با تجهيز به شناورهاي سطحي، زيرسطحي سنگين، يگانهاي پروازي درياپايه و تسليح آنها به سامانه هاي كشف، شناسايي و ردگيري و كنترل آتش و سلاحهاي پيشرفته و به روز و كارآمد.
1-12- توسعه و تقويت يگان هاي رزمي و تيپ هاي واكنش سريع نيروهاي مسلح
2- تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي درصحنه‌هاي امنيت و دفاع از كشور، دفاع از آرمان ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر از طريق:
2-1- حمايت از زيرساخت ها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده هاي مقاومت متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري
2-2- تعميق ارزش هاي انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ و تفكر بسيجي با استفاده از هسته‌‌هاي تربيتي، غني سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسيجي
2-3- مقابله با جنگ نرم در حوزه هاي مختلف با اولويت حضور فزاينده در فضاي مجازي و رايانه‌اي با رويكرد بومي
2-4- جذب و بكارگيري 35 ميليون نفر از بسيج دهها ميليوني با رويكرد فرهنگي اجتماعي و علمي، اقتصادی
2-5- توسعه و مشاركت بسيج سازندگي در كمك به دولت درامر محروميت زدايي و سازندگي كشور
2-6- تأمين پوشش بيمه اي و جبران خسارت هاي ناشي از بكارگيري بسيجيان در مأموريت‌‌هاي محوله
2-7- در راستاي تحقق اصل 48 قانون اساسي به منظور كمك به پيشرفت عمران و آباداني روستاهاي كشور می توانند حداقل ده درصد از اعتبارات اختصاص يافته بدين منظور، با استفاده از ظرفيت و توانمندي بسيج سازندگي توسط دستگاه هاي اجرايي ذيربط هزينه کند.
ج - به منظور كاهش آسيب پذيري زيرساخت ها و ارتقاء‌ پايداري ملي، كليه دستگاه هاي اجرايي ملزم به رعايت سياست هاي پدافند غير عامل و انجام اقدامات زير مي باشند:
1- اجراي كامل پدافند غير عامل براي كليه مراكز حياتي و حساس كشور بر اساس طرح مصوب كميته دائمي پدافند غير عامل مبتني بر گسترش هوشمندانه و مصون‌سازي آنان و تصویب در مراجع قانونی آن
2- تهيه و تدوين طرح هاي ايمن سازي و حفاظت از مراكز مهم كشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصويب كميته دائمي پدافند غير عامل از منابع دستگاه مربوطه و تصویب در مراجع قانونی آن.
3- تهيه پيوست پدافند غير عامل براي طرح هاي جديد كشور و الزام به رعايت و اجراي آنها پس از تصويب كميته دائمي پدافند غير عامل از منابع دستگاه مربوطه آن.
د- به منظور تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي، كاهش جرم و جنايت، مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، پيشگيري و مقابله قاچاق كالا و ارز از طريق پيش بيني اعتبارات مورد نياز در بودجه ساليانه دستگاه های مربوطه اقدامات زير به عمل آيد:
1- انسداد الكتريكي، الكترونيكي، اپتيكي و فيزيكي مرزها با اولويت مناطق مرزي مستعد ناامني، بهره گيري از توان اطلاعاتي واجا و حمایت سپاه پاسداران، تقويت و توسعه زير ساختها و توان عملياتي مرزباني ناجا، مشاركت دهي مرزنشينان در طرح هاي امنيتي، توسعه فعاليت هاي اطلاعاتي و تقويت ديپلماسي مرزي براساس طرح (ارتقاء امنيت و كنترل موثر مرزها) كه توسط وزارت كشور با همكاري سازمان و ناجا و سپاه پاسداران ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، تهيه و پس از تائيد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
2- برنامه‌ريزي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش 10 درصدي سالانه و مصاديق مهم آن توسط دستگاه های ذیربط
3- برنامه ريزي براي مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها و مديريت مصرف آنها با هدف كاهش 25 درصدي اعتياد توسط دستگاه های مربوطه
4- برنامه ريزي براي پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار به نحوی که سالانه حداقل ده درصد ورود قاچاق کاهش یابد
هـ- رعايت فاصله سطح حقوقي و دستمزد كاركنان نيروهاي مسلح با كاركنان كشوري بر اساس تبصره 3 ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري

29213

 

نظر شما