همه‌ی خبرهای امروز
  • فضای مجازی ابزار دست آمریکا است امروز ۱۱:۵۲ [شبستان]

    دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور:

    فضای مجازی ابزار دست آمریکا است

    فیروزآبادی با اشاره به استفاده ابزاری آمریکا از فضای مجازی گفت: آمریکا با استفاده از این ابزار در امور کشور‌های دیگر مداخله می‌کند.