همه‌ی خبرهای امروز
  • آقای رئیسی لطفا این عکس ها را ببینید امروز ۱۵:۵۱ [عصر ایران]

    آقای رئیسی لطفا این عکس ها را ببینید

    آقای رئیسی در آئین گذشتکان و نیاکان ما، شکست پلی برای پیروزی است. اما به این شرط که پس از شکست به جبران ضعفها و نقصانها بپردازیم. نه اینکه روش و منش قبل را با جسارت بیشتر ادامه دهیم. چرا که سقوط این بار جدی تر خواهد بود و باعث خواهد شد که پل پیروزی تبدیل به دره شکست شود.